Drobečková navigace

Úvod > Projekty > UNIPRANET - Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

UNIPRANET - Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxíDatum konání:
9.7.2014

Popis projektu Hlavním cílem projektu je zajištění praxí a stáží pro studenty v ČR i v zahraničí. Rozšíření spolupráce mezi univerzitami a budoucími zaměstnavateli absolventů významně přispěje ke zlepšení konkurenceschopnosti absolventů VŠ. Uvedená spolupráce bude oboustranně prospěšná - studenti na praxi přinesou do organizací nové teoretické poznatky a čerstvý pohled na řešení problémů, naopak odborníci z praxe uplatní své zkušenosti ve výuce. Projekt podpoří jak účast praktiků ve výuce (semináře v rámci vybraných předmětů), tak interaktivní workshopy. Odborníci z praxe se seznámí s obsahem výuky a budou mít možnost ovlivnit její obsah i formu. Kontakty s podniky přispějí k rozvoji další spolupráce na projektech VaV a dalších aktivitách.

Projekt „Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí“

Název OP

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy

Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Název oblasti podpory

Partnerství a sítě

Vyhlašovatel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Název projektu

Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Nositel projektu

Západočeská univerzita v Plzni

Partneři projektu

BIC Plzeň, s.r.o.
Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, o.s.
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.
Okresní hospodářská komora Cheb
Okresní hospodářská komora v Chomutově
Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje
Technická univerzita v Liberci

Období realizace

1. 6. 2011 – 31. 5. 2014

Registrační číslo

CZ.1.07/2.4.00/17.0054

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je zajištění praxí a stáží pro studenty v ČR i v zahraničí. Rozšíření spolupráce mezi univerzitami a budoucími zaměstnavateli absolventů významně přispěje ke zlepšení konkurenceschopnosti absolventů VŠ. Uvedená spolupráce bude oboustranně prospěšná - studenti na praxi přinesou do organizací nové teoretické poznatky a čerstvý pohled na řešení problémů, naopak odborníci z praxe uplatní své zkušenosti ve výuce. Projekt podpoří jak účast praktiků ve výuce (semináře v rámci vybraných předmětů), tak interaktivní workshopy. Odborníci z praxe se seznámí s obsahem výuky a budou mít možnost ovlivnit její obsah i formu. Kontakty s podniky přispějí k rozvoji další spolupráce na projektech VaV a dalších aktivitách.

K rozvoji spolupráce a odborných kompetencí přispějí také konference a tzv. zimní školy.

V rámci projektu budou podpořeny zahraniční praxe a stáže a účast zahraničních odborníků na interaktivních workshopech, které umožní nejen zlepšení odborných a jazykových kompetencí zapojených osob, ale především zvýšení mezinárodní spolupráce (společné projekty VaV).

Projekt podpoří vytvoření dvou projektových kanceláří včetně rozvoje kompetencí jejich pracovníků, které posílí VaV na univerzitách a prohloubí jejich vzájemnou spolupráci na výzkumných projektech.
Cílová skupina

Projekt podpoří následující dvě cílové skupiny:

  • Studenty ZČU v Plzni a TU v Liberci
  • Akademické a vědecké pracovníky ZČU a TUL (+ platforma Strojírenství)

Klíčové aktivity projektu:

  1. Praxe a odborné stáže studentů, resp. mladých vědeckých pracovníků v rámci ČR
  2. Zahraniční praxe a odborné stáže studentů a akademických pracovníků
  3. Rozvoj interaktivní spolupráce mezi institucemi
  4. Interaktivní "zimní škola" pro rozvoj odborných kompetencí a spolupráce
  5. Vytvoření projektové kanceláře na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni
  6. Vytvoření projektové kanceláře na Ekonomické fakultě TU v Liberci
  7. Rozvoj Platformy strojírenství a její spolupráce s univerzitami

Více zde