Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Společenská odpovědnost firem v Ústeckém kraji

Společenská odpovědnost firem v Ústeckém krajiDatum konání:
13.11.2014

Projekt Společenská odpovědnost firem v Ústeckém kraji, zkráceně "SOFUK" (CZ.1.07/3.2.06/03.0020) je financován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (prioritní osa 3 - Další vzdělávání, číslo oblasti podpory: 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání). Realizace projektu probíhá od 1.7.2012 do 31.12.2013.

Nositel projektu: Okresní hospodářská komora v Chomutově

Partner: Hospodářská a sociální rada Chomutovska

Realizace: 01.07.2012 - 31.12.2013

Č. projektu: CZ.1.07/3.2.06/03.0020

Popis projektu

Předkládaný projekt je zaměřen na oblast "Společenské odpovědnosti firem", což je český překlad anglického výrazu Corporate Social responsibility, pro který se používá zkratka - CSR. CSR je od druhé poloviny 20. století velice diskutovaným pojmem a znamená způsob vedení firmy a budování vztahů s  partnery, resp. osoby spojené s firmou, či působící v okolí firmy, jako například (zaměstnanci, majitelé, akcionáři, odběratelé, dodavatelé, atd.). V rámci realizace projektu bude vytvořen vzdělávací modul s podporou e-learningové aplikace, který bude zaměřen jednak na propojení teoretické části a praktických oblastí CSR a jednak na sociální pilíř CSR s důrazem na podoblast vyváženosti osobního a pracovního života a podporu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, s cílem zvýšit spokojenost, loajalitu, produktivitu práce a poté i konkurence schopnost firem, která je velice důležitá, jak na domácím trhu tak i zahraničním.

Vzdělávací modul

Nově vzniklý vzdělávací modul se bude skládat z dvou částí:

 • část bude zaměřena na teoretickou část CSR - historie, pilíře - oblast CSR (sociální x ekonomická x enviromentální oblast), charakteristické rysy CSR, výhody pro firmy - co může zavedení CSR strategií podnikům přinést, dialog a diskuze se zainteresovanými osobami - vlastníci, zaměstnanci, odběratelé, dodavatelé, obchodní partneři, stát, aj. a výzkum CSR strategií v poslední době.
 • část bude zaměřena na praktickou oblast CSR, konkrétně pro-rodinnou politiku po praktické stránce. V této části budou definovány i praktické nástroje a příklady z úspěšné praxe.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou účastníci dalšího vzdělávání ve věku 25 - 64 let (s trvalým pobytem na území ČR). Jedná se zejména o pracovníky vyššího a středního managementu firem z Ústeckého kraje, kteří již v přípravné fázi předkládaného projektu projevili o uvedenou problematiku zájem a zároveň pociťují potřebu aktivně řešit téma CSR strategií a vzdělávat se v něm, aby dokázali lépe vést zaměstnance, což bude mít za následek vyšší pracovní nasazení, vyšší loajalitu a výkonnost zaměstnanců. Do pilotního ověřování nově vytvořených výukového modulu s podporou e-learningové aplikace bude zapojena 1 skupina zaměstnanců o cca 20 ti účastnících.

Přínos a důsledky projektu pro cílovou skupinu účastníků dalšího vzdělávání:

v rámci projektu dojde k vytvoření vzdělávacího modulu s podporou e-learningové aplikace zaměřené na propojení teoretické části a praktické oblasti strategií CSR, spolu s podoblastí pro-rodinné politiky firem a slaďování osobního a profesního života.

Přínos pro cílovou skupinu spatřujeme v následujícím výčtu:

 • Profesní růst zaměstnanců
 • Osvojení si takových způsobů myšlení, rozhodování a chování jedince, které vedou k udržitelnému jednání v osobním, pracovním i občanském životě
 • Zvýšení cena každého jedince a lepší uplatnění na trhu práce
 • Vstřícné a rozmanité pracovní prostředí podporuje morální chování, kreativitu a týmovou spolupráci
 • Zamezením migrace obyvatel regionu za prací
 • Rozšíření kvalifikace v oblasti velmi diskutovaného tématu - "Společenská odpovědnost firem"
Důsledky pro cílovou skupinu:
 • Zvýšení konkurenceschopnosti firem, která je stále důležitější, jak na domácím trhu, tak i zahraničním, zvlášť v této ekonomické nestabilitě a celosvětové hospodářské krizi
 • Zavedení CSR strategií do politiky firmy
 • Zamezení migrace zaměstnanců z Ústeckého kraje
 • Snížení fluktuace zaměstnaných, snížení nákladů na vzdělávání nových zaměstnanců, možné snížení nákladů na pronájem prostor a zařízení.
Klíčové aktivity:
 1. Tvorba vzdělávacího modulu "Společenská odpovědnost firem" - doba realizace: 07/12 - 01/13
 2. Vznik e-learningové aplikace, jako výukového modulu, včetně simulačního softwaru: 02 - 06/13
 3. Pilotní ověřování vzdělávacího modulu včetně e-learningové aplikace, didaktické evaluace: 07 - 08/13
 4. Finalizace vzdělávacího modulu a e-learningové aplikace: 09 - 12/13

Webové stránky projektu