Drobečková navigace

Úvod > Služby > Aktuality > Členská schůze

Členská schůzeDatum konání:
16.11.2021

Vážení členové,

dovoluji si Vám připomenout konání řádného jednání Členské schůze, které se koná ve čtvrtek 18. 11. 2021  od 13,00 hod.

V případě neusnášení schopnosti se  náhradní jednání Členské schůze uskuteční 18.11.2021 od 13,15 hod..  

Na tomto jednání proběhne volba předsednictva HSRCH.

Program:

1. Zahájení

2. Volba orgánů členskou schůzí

  •    Zapisovatele, ověřovatelů a skrutátora

3. Schválení programu jednání

4. Kontrola usnesení

5. Výroční zpráva vč. Zprávy o hospodaření za rok 2020

6. Plán činnosti vč. plánu hospodaření na rok 2021

7. Stanovy – úprava

8. Plán činnosti včetně plánu hospodaření na r. 2022

9. Volba předsednictva

10. Různé

11. Závěr