Akce a semináře

Odborný seminář zaměřený na vzdělávání malých a středních podnikatelů v oblasti spotřebitelského práva

16.01.2018 10:33

Hospodářská komora České republiky a organizace dTest si Vás dovolují pozvat na odborný seminář zaměřený na vzdělávání malých a středních podnikatelů v oblasti spotřebitelského práva, který se uskuteční 30. ledna 2018 od 9.00 do 17.00 hodin v sídle Hospodářské komory ČR (Florentinum, recepce A, Na Florenci 2116/15, Praha 1). Registrace 8:40 - 9:00.

Přijďte na seminář, kde se blíže dozvíte o:

 • Předsmluvní informaci
 • Právu na odstoupení od smlouvy
 • Reklamaci a práva spotřebitele při vadném plnění
 • Nekalých obchodních praktikách a zakázaných smluvních ujednání
 • Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Program včetně pozvánky naleznete v příloze. Vstup na seminář zdarma.

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na e-mail stouracova@komora.cz nejpozději do 23. ledna 2018.

Pozvánka zde

>>

Kybernetická bezpečnost a nařízení GDPR v praxi

10.01.2018 08:34
Dne 8. února 2018, od 8,30 - 15,30 hod. pořádá Okresní hospodářská komora v Chomutově odborný seminář na téma "Kybernetická bezpečnost a nařízení GDPR v praxi"
Téma:
·         Informace a technologie ( aktuální dopady změn)
·         Bezpečnost v oblasti informačních technologií ( hrozby – jak je poznat, jak se zachovat, příklady)
·         Test soustředění a pozornosti – jak snadno odhalíte kybernetický útok?
·         Osobní údaje a identita na internetu (proč jsou nejžádanější zboží, nařízení EU GDPR – vazba kybernetických rizik a sankcí)
·         Co se děje ve světě osobních údajů ( úniky osobních údajů, důsledky zanedbání problematiky osobních údajů,…)
·         Seznámení s problematikou ( pojmy, principy, srovnání se současným zákonem 101/2000 o ochraně osobních údajů,…)
·         Role pověřence pro ochranu osobních údajů
·         Požadavky na hlášení incidentů
·         Postup k naplnění požadavků GDPR ( analýza/audit osobních údajů, přehled možných organizačních a technických opatření,…)
Lektor:                Ing. František Sobotka 

POZVÁNKA 8.2.2018.pdf (623,1 kB)

PŘIHLÁŠKA 8.2.2018.pdf (487733)

>>

PF 2018

15.12.2017 12:54

>>

Nové dotace - Ústecký kraj

15.12.2017 12:47

Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2018  od 15. ledna 2018 do 15. února 2018

 • Začlenění programů prevence rizikového chování do výuky
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování

Maximální výši dotace 50.000,-Kč

Dotace je poskytována ve výši 100%, spoluúčast žadatele není požadována.

Okruh způsobilých žadatelů : Školy a školská zařízení v Ústeckém kraji zřizované obcemi a jiným zřizovatelem než Ústecký kraj

 

 Volný čas 2018  od 12. ledna 2018 do 12. února 2018

Podpora činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volného času a zajištění pravidelných

a dlouhodobých volnočasových aktivit dětí a mládeže. Pravidelnou a dlouhodobou aktivitou se rozumí pravidelná

celoroční činnost. Podpora účelného trávení volného času dětí a mládeže v době hlavních letních prázdnin. Jedná

se výhradně o mimoškolní činnost dětí a mládeže z Ústeckého kraje.

Maximální výše dotace  50.000,-Kč

 

Sport 2018  od 12. ledna 2018 do 12. února 2018

Zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže a podpora činnosti jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží

 • rozvoj sportovní činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží
 • multifunkční strukturovaná podpora sportu
 • reprezentace Ústeckého kraje v oblasti sportu

 

Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 - 2020“

16. ledna 2018–16. února 2018

Dlouhodobá podpora mládežnického hnutí u tradičních sportovních odvětví reprezentující Ústecký kraj

Důvody podpory stanoveného účelu:

 • rozvoj sportovní činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží
 • multifunkční strukturovaná podpora sportu
 • reprezentace Ústeckého kraje v oblasti sportu

 

Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 4“

od 19. 1. do 25. 1. 2018

 

>>
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vítejte na našem webu

 

 

Hlavní cíle a činnost
 

 • Zabezpečujeme potřeby a zájmy členů rady.
 • Zajišťujeme koordinaci některých společenských činností, odborných služeb v oblasti průmyslu a v obchodním partnerství
 • Vyvíjíme iniciativní a koordinační činnost s cílem rozvoje a obnovy regionu, dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu, podpory malého a středního podnikání - včetně spolupráce se zahraničními partnery, snížení nezaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst.
 • Podílíme se na plnění strategických dokumentů ČR, Ústeckého kraje, předkládáme a prosazujeme vlastní projekty k rozvoji regionu.
 • Nabízíme zpracovávání žádostí o dotace z vhodných dotačních titulů, evidenci a konzultaci projektových záměrů, celkovou administraci projektů.
 • Nabízíme svým členům propagaci akcí, které pořádají, na svých internetových stránkách, v Informačních listech i přímým mailingem.
 • Navazujeme a rozvíjíme styky s Hospodářskými a sociálními radami kraje a obdobnými institucemi v České republice i zahraničí a uzavíráme s nimi dohody.

 

 

Hospodářská a sociální rada Chomutovska je sdružením fyzických a právnických osob, které bylo založeno dne 31.5.2000 registrací stanov u Ministerstva vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/43874/00-R.

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.