Akce a semináře

Pozvánka na pracovní setkání

12.08.2019 15:58

Dne 5.9.2019 od 13:00 hodin se v prostorách Hospodářské a sociální rady Chomutovska bude konat pracovní jednání pro členy HSRCH, OHKCV a další partnery.

Více Zde 

>>

Seminář Základy pracovního práva a Novela stavebního zákona

11.07.2019 10:52

Na září a říjen 2019 jsme pro Vás připravili 2 semináře.

Základy pracovního práva 19.9.2019 od 9:00 v prostorách OHK Chomutov.

Obsah semináře:

• Změny v pracovně-právní legislativě v roce 2019
• Pracovní doba, základní pojmy, zásady i vazba na odměňování
- rozvržení, přesčas, svátek, přestávky, odpočinky …
• Překážky v práci na straně zaměstnance, zaměstnavatele
• Dovolená
- nárok, určení, čerpání, krácení
• Zánik pracovního poměru
- dohoda, výpověď, okamžité zrušení
• Ostatní – pracovně - lékařské služby, lhůty, doby, doručování

Pozvánka ZDE

Novela stavebního zákona 9.10.2019 od 9:00 v prostorách OHK Chomutov.

Obsah semináře:

• Legislativní rámec
• Problematika závazných stanovisek - § 4 stavebního zákona a § 149 správního řádu, § 96b stavebního zákona, přechodná ustanovení novely
• Stavební úřady
• Územní rozhodnutí a řízení
• Společné územní a stavební řízení
• Územní/společné řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí
• Souhlas s ohlášením, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva dle § 116 SZ, oznámení stavebního záměru s certifikátem AI
• Změna stavby před dokončením
• Kolaudace
• Změna v účelu užívání

Pozvánka ZDE

 

>>

Krušnohorský Byznys Day 2019

19.06.2019 09:30

Letošní, 4. ročník prestižního veletrhu Krušnohorský Byznys Day se uskuteční 24.října 2019 v Městském divadle v Chomutově.

Veletrh pořádá OHK v Chomutově ve spolupráci s IHK Chemnitz a je určen všem podnikatelským subjektům, jakož i městům a obcím nejen z Ústeckého kraje, které hledají nové obchodní příležitosti, nové partnery na české i německé straně. Jde o jediný veletrh svého druhu v Ústeckém kraji s přeshraniční působností, jenž je průřezem oborů firem a nabízí jedinečnou obchodní a marketingovou příležitost regionálním subjektům. Cílem akce je propojit a nabídnout spolupráci v rámci Krušnohoří mnoha partnerům jak v podnikatelské, tak i ve státní správě a samosprávě.

Odborné přednášky:
• navazování mezinárodní spolupráce
• spolupráce s arabskými zeměmi
• podnikatelské cesty/mise

Přednášky zajistí IHK Chemnitz, Agentura CzechTrade, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Pozvánka ZDE

Přihláška ZDE

Více info na info@hsrch.cz nebo na tel. 606 706 462

 

>>

Seminář - Microsoft Excel pro pokročilé

15.05.2019 06:45

Zveme Vás na seminář Microsoft Excel pro pokročilé, který se koná 4.6.2019 od 9 hodin v prostorách OHK v Chomutově

Pozvánka ZDE

Online přihláška ZDE

>>
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vítejte na našem webu

 

 

Hlavní cíle a činnost
 

  • Zabezpečujeme potřeby a zájmy členů rady.
  • Zajišťujeme koordinaci některých společenských činností, odborných služeb v oblasti průmyslu a v obchodním partnerství
  • Vyvíjíme iniciativní a koordinační činnost s cílem rozvoje a obnovy regionu, dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu, podpory malého a středního podnikání - včetně spolupráce se zahraničními partnery, snížení nezaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst.
  • Podílíme se na plnění strategických dokumentů ČR, Ústeckého kraje, předkládáme a prosazujeme vlastní projekty k rozvoji regionu.
  • Nabízíme zpracovávání žádostí o dotace z vhodných dotačních titulů, evidenci a konzultaci projektových záměrů, celkovou administraci projektů.
  • Nabízíme svým členům propagaci akcí, které pořádají, na svých internetových stránkách, v Informačních listech i přímým mailingem.
  • Navazujeme a rozvíjíme styky s Hospodářskými a sociálními radami kraje a obdobnými institucemi v České republice i zahraničí a uzavíráme s nimi dohody.

 

 

Hospodářská a sociální rada Chomutovska je sdružením fyzických a právnických osob, které bylo založeno dne 31.5.2000 registrací stanov u Ministerstva vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/43874/00-R.

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.