Akce a semináře

Veletrh "TECHNODAYS 2015"

09.04.2015 10:00

Okresní hospodářská komora v Chomutově Vás srdečně zve na 3. ročník veletrhu Technodays 2015, který se uskuteční ve dnech 14. – 16. května 2015 v Městském divadle v Chomutově.

Novinkou v letošním roce budou vysoké školy:

 • České vysoké učení technické v Praze
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Vysoká škola chemicko – technologická v Praze
 • Západočeská univerzita v Plzni

Cílem akce je především:

 • seznámit žáky 6. – 9. tříd základních škol, středních škol, vysokých škol, rodiče iširokou veřejnost s nabídkou technických oborů a řemesel prostřednictvím prezentace firem
 • přiblížit jim provázanost technických oborů a řemesel s konkrétní poptávkou firem na trhu práce
 • odbourat předsudky široké veřejnosti vůči technickým oborům a řemeslům a představit je jako moderní povolání s budoucností
 • nastartovat spolupráci firem s vysokými školami a výzkumnými ústavy
 • rozšířit možnosti brigád a stáží ve stávajících firmách

Zahájení veletrhu proběhně dne 14. května 2015 v 10:00 hodin za účasti prezidenta Hospodářské komory České republiky, hejtmana Ústeckého kraje, primátora města Chomutova, ředitele IHK Chemnitz, rektorů a dalších zástupců VŠ, SŠ, OHK, KHK, HSR-ÚK, Úřadu práce, představitelů měst a obcí a řady dalších partnerů Okresní hospodářské komory v Chomutově.

Plakát ke stáhnutí

Více informací na stránkách veletrhu Technodays nebo na stránkách OHK CV. V případě dotazů také můžete volat na tel. číslo 474 628 288 nebo psát na e-mail info@ohkcv.cz.

>>

Sváteční koncert Felixe Slováčka jr.

07.04.2015 13:02

Obec Radonice Vás srdečně zve na Sváteční koncert Felixe Slováčka jr., který se koná dne 8. května 2015 v 19 hodin, v Kulturním domě Radonice.

Více informací v přiloženém plakátu  ZDE .

>>

Nová zelená úsporám 2015 - dostupnější dotace a rychlejší administrace

01.04.2015 10:39

Ministr životního prostředí Richard Brabec představil hlavní změny v programu Nová zelená úsporám pro rok 2015. Ode dneška spouští MŽP a SFŽP výzvy pro rodinné domy v celé ČR a pro pražské bytové domy1. U rodinných domů si mohou žadatelé požádat o dotaci ve stovkách tisíc korun, pro ty bytové půjde i o miliony. Žádosti začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat elektronicky od 15. května. Letos bude na energetické úspory rozděleno 1,1 mld. korun, z toho je 600 milionů určeno pro majitele rodinných domů na celém území České republiky a 500 milionů pro majitele bytových domů v Praze.

Nově lze žádat i na menší úpravy

Program prošel i pro letošní rok několika změnami s cílem usnadnit podmínky programu a rozšířit okruh žadatelů o dotaci. Letos je nově možné získat příspěvek i na menší energetické úpravy, tzv. dílčí opatření, s podmínkou snížení spotřeby energie min. o 20 %. Takové snížení představuje např. výměna oken a dveří a dílčí zateplení. „Na dotace tak budou moci dosáhnout i ti, kteří aktuálně nemají pohromadě více peněz na nákladnější rekonstrukce, ale budou zateplovat postupně. Zavedením této možnosti se program otevírá de facto bez rozdílu všem majitelům domů,“ komentuje jednu z hlavních změn ministr Brabec.

Zkrátí se lhůty na administraci žádostí

Maximálně 3 týdny bude trvat schválení žádosti, 3 týdny bude mít Fond na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace a 3 týdny na vyplacení dotace.

Jednodušší podání žádosti

Žádosti bude SFŽP přijímat od 15. května 2015. Potřebné dokumenty žadatelé donesou osobně nebo zašlou na příslušné krajské pracoviště SFŽP do 5 dnů od podání elektronické žádosti. Oproti minulým výzvám ubyde povinných dokumentů při podání žádosti, protože některé z nich budou vyžadovány až v okamžiku doložení realizace opatření, tedy až na konci celého procesu. Příjem žádostí skončí 31. října, pokud nebudou vymezené prostředky vyčerpány dříve.

Další výzvy se připravují

Během letošního roku budou vyhlášeny výzvy pro rodinné a bytové domy. Další výzvy k předkládání žádostí v rámci podprogramu rodinné domy budou pokračovat každý rok až do roku 2021. Výzvy pro bytové domy budou vyhlašovány každoročně až do roku 2019. Pro budovy veřejného sektoru se předpokládá opakované vyhlašování výzev od roku 2019 do roku 2021.

SHRNUTÍ:

 • V letošním roce bude rozděleno 1,1 mld. korun, z toho 600 milionů na rodinné domy a 500 milionů na bytové domy v Praze.
 • Nově je možné získat příspěvek na menší energetické úpravy, tzv. dílčí opatření s podmínkou snížení tepelné potřeby (energie) o min. 20% (např. okna + dveře + dílčí zateplení).
 • Nově je možné požádat o dotaci i na výměnu elektrického topení za tepelné čerpadlo.
 • Nově je možnost realizovat úsporná opatření i v rodinných domech nad 350 m2.
 • Pokračujeme v jednoduché administrativě programu – méně dokladů, méně ověřených kopií, méně papírování.
 • Rychlejší administrace – 3 týdny na schválení žádosti, 3 týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace, 3 týdny na vyplacení dotace.
 • Nově není třeba použít předepsané seznamy výrobků a firem, ale je potřeba dodržet požadavky na technické parametry.
 • Výše dotace u rodinných domů až 50%, u bytových domů až 20% z výdajů, tzn. až stovky tisíc korun u RD a až milionové částky u BD, max. výše podpory u RD 5 mil. Kč, u BD 10 mil. Kč.
 • Realizace podporovaných opatření v RD nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10% (zvýhodnění se nevztahuje na dotaci na zpracování odborného posudku a zajištění technického dozoru stavebníka).

Více informací na webových stránkách Nová zelená úsporám nebo na stránkách SFŽP.

________________________________________________

1 - Žádat o dotaci na bytové domy mohou jen vlastníci na území hl. města Prahy. Důvodem je překryv s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP), který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, a ze kterého bude poskytována podpora mimo území hl. města.

>>

Pozvánka na výstavu užitkových vozů "COMMCAR 2015"

31.03.2015 10:24

Výstava užitkových vozů "COMMCAR 2015" bude probíhat ve dnech 1.-4. října 2015 v německém městě Chemnitz. Uzávěrka registrace je 30.4.2015.

Místo 3. výstavních dnů bude výstava probíhat 4 dny a hlavním tématem bude inovativní automobilová technika, příslušenství a služby pro nákladní automobily, transportéry, speciální a komunální vozy, nástavby a přívěsy. Prodloužením výstavy o 1 den vychází organizátor vstříc přání vystavovatelů a návštěvníků, kteří požadovali více času pro možnou výměnu kontaktů, názorů a zkušeností.

2. ročník výstavy užitkových vozů "COMMCAR 2015"

 • Místo konání: Messeplatz 1, 09116 Chemnitz
 • Termín výstavy: 1. - 4. 10. 2015
 • Pořadatel: Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH c/o Messe Chemnitz
 • Uzávěrka registrace: 30. 4. 2015

Koncept nové výstavy užitkových vozů má dobrou odezvu jak v řadách zástupců průmyslu a živnostníků, tak mezi veřejnými institucemi. Pro hovoří i fakt, že 85% vystavovatelů a dvě třetiny návštěvníků se chtějí určitě zúčastnit výstavy COMMCAR 2015.

Podívejte se, co vše jste mohli vidět na 1. ročníku výstavy COMMCAR.

Více informací týkajících se organizačních záležitostí naleznete zde: Podmínky účasti

Přihláška pro vystavovatele, dostupná zatím jen v německé verzi, v případě zájmu zajistíme českou verzi.

Přihláška pro zastoupené firmy.

Více informací na webových stránkách zde.

>>
<< 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Fotogalerie: ÚVOD

Tato fotogalerie je prázdná.

Vítejte na našem webu

 

 

Hlavní cíle a činnost
 

 • Zabezpečujeme potřeby a zájmy členů rady.
 • Zajišťujeme koordinaci některých společenských činností, odborných služeb v oblasti průmyslu a v obchodním partnerství
 • Vyvíjíme iniciativní a koordinační činnost s cílem rozvoje a obnovy regionu, dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu, podpory malého a středního podnikání - včetně spolupráce se zahraničními partnery, snížení nezaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst.
 • Podílíme se na plnění strategických dokumentů ČR, Ústeckého kraje, předkládáme a prosazujeme vlastní projekty k rozvoji regionu.
 • Nabízíme zpracovávání žádostí o dotace z vhodných dotačních titulů, evidenci a konzultaci projektových záměrů, celkovou administraci projektů.
 • Nabízíme svým členům propagaci akcí, které pořádají, na svých internetových stránkách, v Informačních listech i přímým mailingem.
 • Navazujeme a rozvíjíme styky s Hospodářskými a sociálními radami kraje a obdobnými institucemi v České republice i zahraničí a uzavíráme s nimi dohody.

 

 

Hospodářská a sociální rada Chomutovska je sdružením fyzických a právnických osob, které bylo založeno dne 31.5.2000 registrací stanov u Ministerstva vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/43874/00-R.

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.