Akce a semináře

Skrytý potenciál ženy 9.11.2019

07.10.2019 11:58

Program:
10.00 - 11.00
prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA
"Co víme o výchově v 21. století?"

11.15 – 12.15
Mgr. Monika Nevolová
Vy a Váš život v hlavní roli – To je, oč tu běží

12.15 – 13.00
Přestávka

13.00  – 13.30
Módní přehlídka - Martha Dance

13.30 – 14.30
Martina Výborná
Rovnováha těla a duše

14.30 – 15.30
Mgr. Jana Dlouhá, MBA
Vědomá komunikace

Doprovodný program - přípravky pro zdraví, kosmetika, bylinky, masážní křeslo, vánoční inspirace a dekorace a mnoho dalšího. Plakát ZDE

>>

Krušnohorský Byznys Day 2019

07.10.2019 11:49

Jednodenní veletrh “Krušnohorský Byznys Day“, je určený firmám, které mají co nabídnout, hledají nové obchodní příležitosti, nové partnery na české i německé straně.

Krušnohorský Byznys Day je setkání podnikatelů, měst, obcí, Euroregionu Krušnohoří, odborníků z vysokých škol a výzkumných ústavů.

Zde si můžete vyměnit zkušenosti se zahraničními partnery, konzultovat s vládními i nevládními institucemi. Celý veletrh je doprovázen odbornými semináři.

Nabídka z obchodního i marketingového pohledu jedinečné příležitosti účasti Vaší společnosti na tomto veletrhu, jež se v Ústeckém kraji jinde nekoná a je průřezem oborů firem.

Program letošního veletrhu:

Kulatý stůl

 • Interkulturní dialogy
 • Mezigenerační spolupráce
 • Starám se a pracuji

Přednáškový blok

 • Celosvětová síť německých hospodářských komor AHK
 • Představení práce EZ Scouta – zaměření na Arabské státy
 • Obchodujeme s Arabským poloostrovem

Součástí veletrhu je Seminář pro začínající podnikatele, který se uskuteční 22.10.2019 v prostorách OHK v Chomutově.

„CHCETE-LI UŠETŘIT ČAS A BĚHEM NĚKOLIKA HODIN OSLOVIT DESÍTKY FIREM, JE TENTO VELETRH URČEN PRÁVĚ VÁM“

Více informací na info@ohkcv.cz a na tel.č. 606 706 462.

Pozvánka ZDE

Přihláška ZDE

 

>>

Memorandum o spolupráci

19.08.2019 13:37

Dne 25.9.2019 v 11:00 hod. se v prostorách Krajské majetkové, středisko Kadaň – Jezerka (Jezerka 1672, Kadaň) bude konat pracovní jednání všech smluvních stran Memoranda o spolupráci a dalších partnerů.

Program jednání:

1) exkurze Krajská majetková, středisko Kadaň – Jezerka, příspěvková organizace

2) aktuální informace členů Memoranda o spolupráci

3) výjezdní zasedání Komise pro zemědělství a venkov Ústeckého kraje

Pozvánka ZDE

 

>>

Pozvánka na pracovní setkání

12.08.2019 15:58

Dne 5.9.2019 od 13:00 hodin se v prostorách Hospodářské a sociální rady Chomutovska bude konat pracovní jednání pro členy HSRCH, OHKCV a další partnery.

Více Zde 

>>
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Vítejte na našem webu

 

 

Hlavní cíle a činnost
 

 • Zabezpečujeme potřeby a zájmy členů rady.
 • Zajišťujeme koordinaci některých společenských činností, odborných služeb v oblasti průmyslu a v obchodním partnerství
 • Vyvíjíme iniciativní a koordinační činnost s cílem rozvoje a obnovy regionu, dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu, podpory malého a středního podnikání - včetně spolupráce se zahraničními partnery, snížení nezaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst.
 • Podílíme se na plnění strategických dokumentů ČR, Ústeckého kraje, předkládáme a prosazujeme vlastní projekty k rozvoji regionu.
 • Nabízíme zpracovávání žádostí o dotace z vhodných dotačních titulů, evidenci a konzultaci projektových záměrů, celkovou administraci projektů.
 • Nabízíme svým členům propagaci akcí, které pořádají, na svých internetových stránkách, v Informačních listech i přímým mailingem.
 • Navazujeme a rozvíjíme styky s Hospodářskými a sociálními radami kraje a obdobnými institucemi v České republice i zahraničí a uzavíráme s nimi dohody.

 

 

Hospodářská a sociální rada Chomutovska je sdružením fyzických a právnických osob, které bylo založeno dne 31.5.2000 registrací stanov u Ministerstva vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/43874/00-R.

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.