Akce a semináře

Kompenzace pro podnikatele a živnostníky – analýza aktuálního stavu

11.03.2020 15:57

Vážení podnikatelé,

 v reakci na současný vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v České republice, bychom Vás rádi požádali o zpětnou vazbu na tento email.

K preventivnímu opatření vlády, při kterém jste aktuálně limitováni ve svých ekonomických aktivitách, bychom potřebovali Vaše vyjádření:

 • jaký je důsledek pro Vaše společnosti s aktuálním opatřením proti šíření koronaviru
 • Vaše poznatky
 • jaký dopad má pro samotné živnostníky

S ohledem na nová opatření Vás prosím o zaslání Vašich poznatků i problémů, s kterými se začínáte potýkat v dané situaci.

Výstup z těchto informací bude projednáván na představenstvu HK ČR dne 17. 3. 2020.

Prosíme o zaslání Vašich poznatků nejpozději do 16. 3. 2020 do 12,00 hod. na email: asistent@ohkcv.cz

 

>>

Jednání o dopadech vládních opatření na podnikatele

11.03.2020 13:10

Vážení podnikatelé,

v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v České republice i Evropě si Vás dovoluji informovat o následujících událostech:

 • Hospodářská komora České republiky se aktivně zapojila do řešení stávající situace vč. dopadů vládních opatření na podnikatelskou sféru.
 • Včerejší jednání s vícepremiérem Karlem Havlíčkem a ministryní práce a sociálních věcí  Janou Maláčovou byla projednána možná opatření na podporu podnikatelů.
 • Mezi kompenzace již nyní patří Program Úvěr COVID, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB).
  • Cílem tohoto programu je usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

 

Zde najdete souhrnnou informaci „Jak na to“, která Vám zodpoví klíčové otázky ve vztahu k zaměstnancům.

Hospodářská komora ČR  dnes 11.3.2020 plánuje ve 14,30 hod.  tiskovou konferenci k aktuálnímu vývoji.

 

>>

Seminář Novela zákona o DPH 2020

22.11.2019 08:41

NOVELA ZÁKONA O DPH 2020 - 16.1.2020 od 9 hodin.

Obsah:
• Předmět daně
• Místo plnění
• Osoby povinné k dani
• Speciální novinky pro řetězové transakce
• Režim skladu nově
• Přemístění - změny
• Poukazy
• Daňové doklady
• Oprava základu daně, nový postup u nedobytných pohledávek
• Služby vázané na dovoz a vývoz zboží
• Nárok na odpočet a jeho korekce
• Režim přenesení daňové povinnosti
• Změny v cestovní službě
• Časový posun

Přihláška ZDE

Online přihláška ZDE

 

 

>>

Skrytý potenciál ženy 9.11.2019

07.10.2019 11:58

Program:
10.00 - 11.00
prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA
"Co víme o výchově v 21. století?"

11.15 – 12.15
Mgr. Monika Nevolová
Vy a Váš život v hlavní roli – To je, oč tu běží

12.15 – 13.00
Přestávka

13.00  – 13.30
Módní přehlídka - Martha Dance

13.30 – 14.30
Martina Výborná
Rovnováha těla a duše

14.30 – 15.30
Mgr. Jana Dlouhá, MBA
Vědomá komunikace

Doprovodný program - přípravky pro zdraví, kosmetika, bylinky, masážní křeslo, vánoční inspirace a dekorace a mnoho dalšího. Plakát ZDE

>>
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Vítejte na našem webu

 

 

Hlavní cíle a činnost
 

 • Zabezpečujeme potřeby a zájmy členů rady.
 • Zajišťujeme koordinaci některých společenských činností, odborných služeb v oblasti průmyslu a v obchodním partnerství
 • Vyvíjíme iniciativní a koordinační činnost s cílem rozvoje a obnovy regionu, dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu, podpory malého a středního podnikání - včetně spolupráce se zahraničními partnery, snížení nezaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst.
 • Podílíme se na plnění strategických dokumentů ČR, Ústeckého kraje, předkládáme a prosazujeme vlastní projekty k rozvoji regionu.
 • Nabízíme zpracovávání žádostí o dotace z vhodných dotačních titulů, evidenci a konzultaci projektových záměrů, celkovou administraci projektů.
 • Nabízíme svým členům propagaci akcí, které pořádají, na svých internetových stránkách, v Informačních listech i přímým mailingem.
 • Navazujeme a rozvíjíme styky s Hospodářskými a sociálními radami kraje a obdobnými institucemi v České republice i zahraničí a uzavíráme s nimi dohody.

 

 

Hospodářská a sociální rada Chomutovska je sdružením fyzických a právnických osob, které bylo založeno dne 31.5.2000 registrací stanov u Ministerstva vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/43874/00-R.

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.