Akce a semináře

Priorita představuje nový administrační systém pro OPŽP i nové výzvy v programu

10.03.2015 08:06

Priorita přináší znění aktuálních výzev, v nichž je možné zažádat o zřejmě vůbec poslední peníze ze stávajícího Operačního programu Životní prostředí. Dotace se nabízejí na projekty zaměřené na třídění biologicky rozložitelných komunálních odpadů a kovů, což by mělo být přínosem zejména pro ty obce, které s ním prozatím nezačaly, dále pak na zateplení veřejných budov, ale i na environmentální vzdělávání, osvětu a také na budování pěkných zahrad u mateřských školek. V obou výzvách se rozdají necelé dvě miliardy korun.

 

Jinou novinkou, která stojí za pozornost, je nová role Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, která v nadcházejícím programovém období dostala na starost prioritní osu 4, zaměřenou na ochranu a péči o přírodu a krajinu. Bude to agentura, která bude přijímat žádosti o podporu, a bude to opět agentura, která je bude vyhodnocovat. Stále to však bude Státní fond životního prostředí ČR, který bude dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 až 2020 projektům v rámci této oblasti podpory vyplácet.

Priorita dále obsahuje praktický text, v němž pracovníci Odboru veřejnosprávních kontrol Státního fondu životního prostředí ČR upozorňují na nejčastější chyby v účtování projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí.

Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí zde.

>>
<< 45 | 46 | 47 | 48 | 49

Vítejte na našem webu

 

 

Hlavní cíle a činnost
 

  • Zabezpečujeme potřeby a zájmy členů rady.
  • Zajišťujeme koordinaci některých společenských činností, odborných služeb v oblasti průmyslu a v obchodním partnerství
  • Vyvíjíme iniciativní a koordinační činnost s cílem rozvoje a obnovy regionu, dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu, podpory malého a středního podnikání - včetně spolupráce se zahraničními partnery, snížení nezaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst.
  • Podílíme se na plnění strategických dokumentů ČR, Ústeckého kraje, předkládáme a prosazujeme vlastní projekty k rozvoji regionu.
  • Nabízíme zpracovávání žádostí o dotace z vhodných dotačních titulů, evidenci a konzultaci projektových záměrů, celkovou administraci projektů.
  • Nabízíme svým členům propagaci akcí, které pořádají, na svých internetových stránkách, v Informačních listech i přímým mailingem.
  • Navazujeme a rozvíjíme styky s Hospodářskými a sociálními radami kraje a obdobnými institucemi v České republice i zahraničí a uzavíráme s nimi dohody.

 

 

Hospodářská a sociální rada Chomutovska je sdružením fyzických a právnických osob, které bylo založeno dne 31.5.2000 registrací stanov u Ministerstva vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/43874/00-R.

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.