Akce a semináře

Kraj pomůže euroregionům získat prostředky pro rozvoj měst a obcí

12.05.2016 11:18

Ve středu 11. května se uskutečnil podpis smluv o poskytnutí neinvestiční dotace na činnost a zajištění provozních nákladů v roce 2016 mezi euroregiony Labe a Krušnohoří a Ústeckým krajem. Kraj tak poskytne každému z příjemců dotaci ve výši 150 000 korun. Představitelé kraje a euroregionů při této příležitosti zhodnotili dosavadní vzájemnou spolupráci. Smlouvy za kraj podepsal hejtman Oldřich Bubeníček a za příjemce představitelé euroregionů.

„Pomoc euroregionům ze strany kraje se osvědčila, prostřednictvím projektů, které euroregiony mohou podpořit z eurodotací, se do kraje vrátí prostředky do obcí a tím zlepšují život a prostředí v městech a obcích sdružených v euroregionech,“ řekl v úvodu setkání hejtman Oldřich Bubeníček. Poděkoval rovněž představitelům euroregionů za aktivity v přeshraniční spolupráci, která je stěžejní oblastí práce euroregionů. Vyzdvihl i podíl obcí i na tradičních akcích podporovaných Ústeckým krajem v rámci projektu „Rodinné stříbro“.

Představitelé euroregionů ocenili rovněž vzájemnou spolupráci a podporu. Podle jejich vyjádření je rozdělování dotací z úrovně kraje koncepční, transparentnější a koordinované. Vyjádřili též názor, že prostřednictvím cílených dotací se obraz kraje v očích veřejnosti zlepšuje.

Za kraj se setkání a podpisu smluv spolu s hejtmanem zúčastnil jeho první náměstek Stanislav Rybák a vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů Jaroslava Kuszniruková. Euroegion Krušnohoří zastupoval Jiří Hlinka, předseda, a František Bína, jednatel. Euroegion Labe pak při setkání a podpisu reprezentoval Petr Medáček, 1. výkonný místopředseda, a Vladimír Lipský, ředitel.

e

Jednání se zúčastnili (zprava) Jaroslava Kusznikurová a 1. náměstek hejtmana Stanislav Rybák

e
Hejtman vítá Vladimír Lipského, ředitele euroregionu Labe

 

e
Představitelé euroregionu Krušnohoří (zprava): Jiří Hlinka, předseda, a František Bína, jednatel

e
Představitelé euroregionu Labe (zprava): Petr Medáček, 1. výkonný místopředseda, a Vladimír Lipský, ředitel

 

e e

Zdroj

>>

Turistická sezona v Krušných horách startuje

11.05.2016 16:16

Krušné hory jsou v letních měsících oblíbenou destinací pro cyklistiku i pěší turistiku. Cykloregion Krušné hory nabízí síť šesti set kilometrů okružních cyklotras na české i německé straně Krušných hor. Krása vodních přehrad, rašelinišť a skalních útvarů i divokost horských luk je pro mnohé ještě stále neobjevenou oblastí a pro pěší a především cyklisty představuje ideální místo k objevování zapomenutých koutů.

Turistickou sezonu pro cyklistiku i pěší turistiku zahajuje Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s partnery 14. a 15. května. Sobotní akce se koná v Lesné v Krušných horách. Připravena je Férová snídaně z místních produktů, která se uskuteční v prostorách Krušnohorského lidového domu a okolních lukách pod vedením členek Horského klubu Lesná v tradičních krušnohorských krojích.

Cyklisté mohou pořádat vyjížďky po Krušnohorské magistrále v okolí Lesné v různě náročných okruzích. Po Krušných horách je provedou cykloprůvodci, kteří jim ukážou nejen tu nejvhodnější trasu, ale také upozorní na přírodní zajímavosti v okolí cyklostezek. Pro pěší turisty je určena výuka nordic walking chůze.

Na své si přijdou také děti, které se mohou zúčastnit soutěže zručnosti na horských koloběžkách. Po celý den bude možné ve stáncích nakoupit regionální certifikované produkty. Vyzkoušet si mohou návštěvníci areálu jízdu na elektrokolech, případně si půjčit kola v mobilní cyklopůjčovně. Pro všechny turisty i cyklisty je určen koncert kapely Nebe. Sobotní den bude zakončený táborákem. Na Lesnou budou vypraveny rekreační autobusové linky z Duchcova, Bíliny, Jirkova a Litvínova. V místě je možné parkovat, případně se ubytovat.

Zahájení turistické sezony v Krušných horách pokračuje také v neděli. Tentokrát se turisté sejdou na Moldavě. Tady je zahájení turistické sezony spojeno s oslavami výročí 670 let od první písemné zmínky o Moldavě. V rámci zahájení turistické sezony bude slavnostně otevřeno Malé moldavského muzea v Knihovně A. Branalda na Moldavě. Hlavním turistickým lákadlem je ale HUDY Moldavský půlmaraton horský kros přes Pramenáč trasy (24km/14km/6km), také jako nordic walking, či běh se psem. K dobré náladě přispěje kapela Pumpičky a ventilky a Divadlo Mazec.

Plakát
Pozvánka na akci

Zdroj

>>

Nový zákon o veřejných zakázkách nabyde účinnost 1. 10. 2016

10.05.2016 08:40

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byl 29. 4. 2016 publikován ve Sbírce zákonů. Účinnosti tak nabyde 1. října 2016. Jde o zcela novou moderní normu, která dává zejména starostům a menším zadavatelům širší možnosti, ale také více odpovědnosti. Ministerstvu pro místní rozvoj se zákon podařilo prosadit po roce a půl intenzivních legislativních prací.

K nejdůležitějším změnám v novém zákoně patří zejména:

 • nová přehledná systematika – od obecných pravidel ke konkrétním (není potřeba pročítat celý zákon, jen relevantní pasáže)
 • možnost efektivně reagovat na situace vzniklé v průběhu zadávacího řízení
 • flexibilita podlimitního režimu
 • odstranění zbytečné administrativy
 • posílení odpovědnosti zadavatele
 • regulace soutěže mezi dodavateli, nikoli celého investičního procesu
 • podpora výběru vítězné nabídky na základě kvalitativních ukazatelů
 • zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici v zásadních oblastech (změny smlouvy do hodnoty 30 % předpokládané hodnoty kumulativně po odečtení méně prací)
 • zjednodušení formulářů pro uveřejňování
 • zrychlení a zefektivnění přezkumných řízení u ÚOHS.

Zdroj

>>

Zapojte se do kampaně - Evropa v mém regionu 2016

10.05.2016 08:39

„Europe In My Region"- tak se jmenuje kampaň Evropské komise, jejímž cílem je motivovat občany, aby objevovali a dozvídali se více o projektech, které v jejich okolí financuje Evropská unie. Letos poprvé se veřejnost může zapojit do čtyř různých typů aktivit, kterými jsou dny otevřených dveří, honba za pokladem, fotosoutěž a blogerská kampaň.

Pokud výsledek projektu spolufinancovaného z prostředků EU zvěčníte na fotografii, na níž bude zřetelně vidět důkaz o financování z prostředků EU (například plakát, billboard nebo pamětní deska), máte šanci vyhrát fotografický kurz s profesionálním fotografem a výlet do Bruselu. Soutěž se koná od 2. května do 28. srpna. Více informací najdete na facebookové stránce Evropské komise a také na webových stránkách kampaně.

Na uvedeném odkazu je k dispozici mapa, na které jsou znázorněna místa spolufinancovaná evropskými strukturálními fondy, a která budou veřejnosti volně přístupná. Na jednotlivých místech po celé Evropě budou rovněž šifry, které napomohou při honbě za pokladem. Speciální sekce je zaměřena i na blogery. Pokud mezi ně patříte, určitě se zapojte!

Ve čtvrtek 5. května proběhl v rámci této kampaně tzv. „Den Evropy" na Střeleckém ostrově v Praze. Zástupci jednotlivých operačních programů zde prezentovali realizované projekty spolufinancované Evropskou unií. Bohatý byl i doprovodný kulturní program.

Zdroj

>>
<< 45 | 46 | 47 | 48 | 49 >>

Vítejte na našem webu

 

 

Hlavní cíle a činnost
 

 • Zabezpečujeme potřeby a zájmy členů rady.
 • Zajišťujeme koordinaci některých společenských činností, odborných služeb v oblasti průmyslu a v obchodním partnerství
 • Vyvíjíme iniciativní a koordinační činnost s cílem rozvoje a obnovy regionu, dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu, podpory malého a středního podnikání - včetně spolupráce se zahraničními partnery, snížení nezaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst.
 • Podílíme se na plnění strategických dokumentů ČR, Ústeckého kraje, předkládáme a prosazujeme vlastní projekty k rozvoji regionu.
 • Nabízíme zpracovávání žádostí o dotace z vhodných dotačních titulů, evidenci a konzultaci projektových záměrů, celkovou administraci projektů.
 • Nabízíme svým členům propagaci akcí, které pořádají, na svých internetových stránkách, v Informačních listech i přímým mailingem.
 • Navazujeme a rozvíjíme styky s Hospodářskými a sociálními radami kraje a obdobnými institucemi v České republice i zahraničí a uzavíráme s nimi dohody.

 

 

Hospodářská a sociální rada Chomutovska je sdružením fyzických a právnických osob, které bylo založeno dne 31.5.2000 registrací stanov u Ministerstva vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/43874/00-R.

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.