Akce a semináře

IROP vyhlašuje výzvu pro obce a kraje na informační systémy

03.05.2016 09:42

Podpořit rozvoj, modernizaci a zvýšit dostupnost komunikačních a informačních systémů a infrastruktury v krajích a obcích v České republice je cílem další výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, kterou vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Na projekty v oblasti elektronizace veřejné správy je připravena více než 1 miliarda korun.

Podpořeny budou hlavně aktivity, které usnadní nejen práci zaměstnancům územní samosprávy, ale také životy občanům a uspoří jejich drahocenný čas. Podpora je zaměřena také na budování, rozvoj a modernizaci regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy; vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb a vytváření nových a modernizaci stávajících podpůrných informačních systémů, jako jsou např. spisové služby nebo informační systémy pro řízení příspěvkových organizací. Příjemci podpory mohou být kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí) a organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).

Projekty mohou být realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy. Pro žadatele je připraveno přes 1 miliardu korun, z toho je téměř 880 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a národní spolufinancování činí max. přibližně 155 mil. Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je odstupňována podle typu žadatele, v případě krajů je to až 100 mil. Kč, v případě obcí až 30 mil. Kč.

Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 4. května 2016 do 27. prosince 2017.

Zdroj

>>

Tisková zpráva veletrhu Technodays

28.04.2016 13:22

4. ročník veletrhu firem s technickými obory a řemesly se uskutečnil ve dnech 21.4. - 23.4.2016 v Městském divadle v Chomutově. Návštěvníci si mohli ověřit své technické znalosti a vyzkoušet svou manuální zručnost. Připraven byl bohatý doprovodný program, vědomostní soutěže i zábavné hry.

Okresní hospodářská komora v Chomutově chce tímto poděkovat firmám a všem partnerům, bez nichž by tato již celorepublikově známá akce nevznikla. Dále bychom rádi poděkovali sponzorům akce, díky nimž bylo umožněno v tak velkém rozsahu akci realizovat. Jsou jimi Hospodářská a sociální rada Chomutovska, z. s., Ústecký kraj, Statutární město Chomutov, Město Jirkov, Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., GLOBUS ČR k.s., Obec Březno. Velké poděkování patří mediálnímu partnerovi celého veletrhu - firmě NOEL PLUS CV, spol. s r.o. za dokumentování celého veletrhu Technodays.

Tisková zpráva

 

>>

Veletrh TECHNODAYS

01.04.2016 09:01

Cílem akce je:

 • seznámit žáky 6. - 9. tříd základních škol, středních škol, rodiče i širokou veřejnost s nabídkou technických oborů a řemesel prostřednictvím prezentace firem

 • přiblížit jim provázanost nabízených učebních oborů s konkrétní poptávkou firem na trhu práce

 • pozitivní vnímání technických povolání - moderní povolání s budoucností

 • nastartovat spolupráci firem se SŠ, VŠ a výzkumnými ústavy

 • rozšířit možnosti brigád a stáží studentů ve stávajících firmách

 • cílené působení na rozhodování žáků i jejich rodičů o budoucím povolání směrem k technickým oborům a řemeslům


 • Program a harmonogram veletrhu:

  Vnitřní prostory Městského divadla v Chomutově:
  časově organizované prohlídky u jednotlivých vystavovatelů

  Venkovní prostory Městského divadla v Chomutově: prezentace řemesel - děti si mohou fyzicky vyzkoušet řemesla (práce s cihlami, maltou, dráty, dřevem, apod.), prezentace SŠ, VŠ - pokusy, hravá forma přiblížení vědy

  Harmonogram veletrhu:

  DatumČas (h)Popis
  21.4.201610:00Slavnostní zahájení
  21.4.201610:15Podnikatelské fórum
  21.4.201610:15 - 15:001. výstavní den pro ZŠ a SŠ
  22.4.20168:30 - 13:302. výstavní den pro ZŠ a SŠ
  23.4.20169:30 - 17:00rodiče s dětmi, veřejnost

  Podnikatelské fórum na téma "Novodobá technická revoluce ve vzdělávání" proběhne dne 21. dubna 2016 od 10:15 hodin.

Plakát:

>>

Jízdní řád turistické vlakové linky na Doupovské dráze

22.03.2016 13:50

Jízdní řád turistické vlakové linky na Doupovské dráze

Vlaky začínají jezdit již od tohoto pátku 25.3. 2016 a budou jezdit každý svátek, sobotu a nedělido konce října.

Ve vlacích platí integrované jízdné Ústeckého kraje jako v autobusech.

Vlaky objednal a hradí Ústecký kraj.

 

Jízdní řád ke stažení zde.

>>
<< 45 | 46 | 47 | 48 | 49 >>

Vítejte na našem webu

 

 

Hlavní cíle a činnost
 

 • Zabezpečujeme potřeby a zájmy členů rady.
 • Zajišťujeme koordinaci některých společenských činností, odborných služeb v oblasti průmyslu a v obchodním partnerství
 • Vyvíjíme iniciativní a koordinační činnost s cílem rozvoje a obnovy regionu, dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu, podpory malého a středního podnikání - včetně spolupráce se zahraničními partnery, snížení nezaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst.
 • Podílíme se na plnění strategických dokumentů ČR, Ústeckého kraje, předkládáme a prosazujeme vlastní projekty k rozvoji regionu.
 • Nabízíme zpracovávání žádostí o dotace z vhodných dotačních titulů, evidenci a konzultaci projektových záměrů, celkovou administraci projektů.
 • Nabízíme svým členům propagaci akcí, které pořádají, na svých internetových stránkách, v Informačních listech i přímým mailingem.
 • Navazujeme a rozvíjíme styky s Hospodářskými a sociálními radami kraje a obdobnými institucemi v České republice i zahraničí a uzavíráme s nimi dohody.

 

 

Hospodářská a sociální rada Chomutovska je sdružením fyzických a právnických osob, které bylo založeno dne 31.5.2000 registrací stanov u Ministerstva vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/43874/00-R.

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.