Akce a semináře

TISKOVÁ ZPRÁVA - Parkování Triangle

13.02.2018 11:57

Zástupci HSRCH Chomutovska společně se zástupci SPZ Triangle, Krajského úřadu Ústeckého kraje, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Úřadu zmocněnce vlády pro ÚK a představiteli měst a obcí z katastru SPZ Triangle na pracovním jednání ze dne 09.02.2018 řešili neúnosný stav parkování velkého množství kamionů v katastrech přilehlých obcí.

Tisková zpráva zde

>>

OBEC CHBANY - vypisuje výběrové řízení

01.02.2018 09:57

Starosta obce Chbany vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa "účetní".

Bližší informace v příloze. 

SKMBT_C22018013115281.pdf (711,7 kB)

>>

Výběrové řízení - města Chomutov

22.01.2018 13:39

Stavební úpravy a zajištění bezbariérového přístupu na základních školách v Chomutově

Město Chomutov vyhlásilo výběrové řízení na "Stavební úpravy a zajištění bezbariérového přístupu na základních školách v Chomutově"
Žádosti přijímá od 18.1. do 19.2.2018
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce v odborných učebnách, školních poradenských pracovištích. Součástí zakázky je provedení bezbariérových
opatření v jednotlivých základních školách zahrnující stavební úpravy na toaletách, realizace venkovních i vnitřních bezbariérových ramp a vnitřních zdvihacích plošin..
Součástí díla je zařízení staveniště včetně ostatních vedlejších nákladů vyplývajících z provádění díla.
Místem plnění je město Chomutov. Stavební práce budou konkrétně prováděny v 8 základních školách zřizovaných městem Chomutovem (celkem 9 objektů).

Bližší informace zde

 

>>

Ve městech mohou vyrůst nové aleje. O příspěvek si lze u Nadace ČEZ zažádat do konce ledna

22.01.2018 08:12

Již osmým rokem podporuje Nadace ČEZ vznik nových stromořadí i obnovu historických alejí, které buď zcela zanikly, nebo už byly přestárlé. Žádosti do prvního kola grantového řízení mohou města a obce, kde chtějí stromy sázet na jaře, podávat do konce ledna. Maximální výše příspěvku na výsadbu je 150 000 korun.

O schválení grantové žádosti rozhodne správní rada nadace, přičemž všechny stromy financované z nadačního příspěvku v roce 2018 musí být vysazeny do konce letošního roku. Veškeré potřebné informace o grantovém řízení Stromy, pravidla i formulář najdou zájemci na stránkách Nadace ČEZ zde.

>>
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Vítejte na našem webu

 

 

Hlavní cíle a činnost
 

  • Zabezpečujeme potřeby a zájmy členů rady.
  • Zajišťujeme koordinaci některých společenských činností, odborných služeb v oblasti průmyslu a v obchodním partnerství
  • Vyvíjíme iniciativní a koordinační činnost s cílem rozvoje a obnovy regionu, dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu, podpory malého a středního podnikání - včetně spolupráce se zahraničními partnery, snížení nezaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst.
  • Podílíme se na plnění strategických dokumentů ČR, Ústeckého kraje, předkládáme a prosazujeme vlastní projekty k rozvoji regionu.
  • Nabízíme zpracovávání žádostí o dotace z vhodných dotačních titulů, evidenci a konzultaci projektových záměrů, celkovou administraci projektů.
  • Nabízíme svým členům propagaci akcí, které pořádají, na svých internetových stránkách, v Informačních listech i přímým mailingem.
  • Navazujeme a rozvíjíme styky s Hospodářskými a sociálními radami kraje a obdobnými institucemi v České republice i zahraničí a uzavíráme s nimi dohody.

 

 

Hospodářská a sociální rada Chomutovska je sdružením fyzických a právnických osob, které bylo založeno dne 31.5.2000 registrací stanov u Ministerstva vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/43874/00-R.

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.