Akce a semináře

ŽÁDOST OHK V CHOMUTOVĚ

18.03.2020 13:42

Vážení,

oslovili jsme Statutární město Chomutov s žádostí o podporu zejména malých a středních podnikatelů v této mimořádné situaci.

V případě, že máte další návrhy na podporu ze strany města, zasílejte nám je na info@ohkcv.cz.

Žádost na Statutární město Chomutov:

Vážený pane primátore, vážení páni náměstci,

dovoluji si Vás oslovit jménem místních podnikatelů ve věci současné krizové situace.

Jak je patrné z činnosti Hospodářské komory ČR tak i od našich členů ekonomická situace zejména u malých a středních podnikatelů začíná být fatální.

Proto se snažíme zajistit pro tyto subjekty maximální podporu, poradenství a ekonomické úlevy, které by jim pomohly překlenout toto období.

S ohledem na shora uvedené bych si Vás jako zástupce statutárního města Chomutova dovolil požádat o zvážení možnosti prominutí, příp. odkladu nájmů, příp. nepožadování, resp. nevymáhání sankčních nároků z těchto nájmů malým příp. středním podnikatelům užívajících nebytové prostory v budovách města nebo jeho organizací a to po dobu trvání karenčních opatření v souvislosti se šířením koronaviru, resp. po dobu nezbytně nutnou.

Budete-li mít nápady i jiné možné podpory, tak budeme velmi rádi.

Děkuji a přeji hezký den

Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál

Předseda komory

 

>>

Osobní ochranné pomůcky od Ústeckého kraje

18.03.2020 13:01

Zájemci o osobní ochranné pomůcky od Ústeckého kraje se mohou hlásit na oop@kr-ustecky.cz.

 

INFOLINKA PRO ODBĚRATELE OOP 475 657 600 PRO ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY / je dostupná v době od 8 do 17 hodin včetně víkendů.

Rozdělování bude dle schváleného klíče dle důležitosti.

>>

SDĚLENÍ ÚŘADU

18.03.2020 11:44

Vážení,

rádi bychom uvedli, že Hospodářská a sociální rada Chomutovska, z.s.  je v obvyklém provozu, FUNGUJEME pro Vás, pouze jsme omezili osobní kontakt.

Budete-li mít jakýkoliv dotaz, jsme vám k dispozici na níže uvedených tel. i e-mailech. Vaše dotazy budeme řešit co nejrychleji.

Kontakty:

Ing. Ivana Košanová – tajemnice úřadu; tajemnik@hsrch.cz; 606 688 878

Jana Voštová – asistentka ředitelky, asistent@hsrch.cz; 602 167 353

Iveta Bendová – finanční manažer, info@hsrch.cz; projekty@hsrch.cz ; 602 706 489

Vendula Pohořalá – projektový manažer, info@hsrch.cz ; 606 706 462

www.hsrch.cz

Facebook

S ohledem na velké množství právních dotazů jsme se domluvili s naším členem, který bude Vaše právní dotazy týkající se zejména aktuální situace online zodpovídat, příp. je již má řešeny na svých stránkách a facebooku:

Advokátní kancelář Dostál & Sorokáč s.r.o.

pobočka Nám.1.máje 101/2, Chomutov

Kontakty:

e-mail: office@ak-ds.cz

FB

https://www.ak-ds.cz/cs

Přejeme klidné dny a pevné zdraví.

S úctou

 

Ing. Ivana Košanová

Tajemnice

 

 

>>

Živnostníci a firmy naléhavě potřebují okamžitou pomoc státu

18.03.2020 07:27

TISKOVÁ ZPRÁVA

Vladimír Dlouhý: Živnostníci a firmy naléhavě potřebují okamžitou pomoc státu. Problémy mají už čtyři pětiny z nich

Praha, 17. března 2020Živnostníci a zaměstnavatelé postiženi preventivními kroky vlády proti šíření koronaviru naléhavě žádají o okamžitou pomoc státu. Prioritou je ochránit pracovní místa i firmy před krachem. Peníze by měly jít v první řadě na úhradu mezd a režijní výdaje. Obchody a služby, které nejsou uzavřené, žádají o co nejrychlejší dodávky roušek a dezinfekcí. Mnohé provozy paralyzuje strach pracovníků. Podle kvalifikovaných odhadů Hospodářské komory stát musí k záchraně tuzemské ekonomiky před kolapsem v následujících třech měsících kromě programů ČMZRB připravit přibližně 40 miliard korun.

„Na tuzemské podniky a hospodářství může aktuální situace dolehnout více než krize z roku 2009. Stát musí okamžitě zajistit pomoc podnikatelům a jejich zaměstnancům. Je nezbytné teď udržet v chodu aspoň ty obchody a služby, které jsou povolené. Jejich zaměstnanci proto potřebují hlavně vybavit ochrannými pomůckami,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý na mimořádné tiskové konferenci k dopadům vládou přijatých preventivních kroků proti šíření koronaviru.

Situace se totiž začíná dramatizovat i v obchodech s potravinami a drogistickým zbožím. Hlavně na vesnicích hrozí uzavření prodejen a k přerušení zásobování obyvatel, protože zaměstnanci nechtějí bez ochranných pomůcek pracovat.

Podle Hospodářské komory bude muset vláda přesunout co nejvíce peněžních prostředků na mzdy, odvody a režijní výdaje. K alokaci peněžních zdrojů v sumě přibližně 40 miliard korun musí dojít do 10 dní. V existenčních problémech se navíc ocitli živnostníci. Kvůli tomu, že jim byla živnost zakázána, ze dne na den nemají na nájmy ani na živobytí pro své rodiny.

Hlavně živnostníci a firmy s malým počtem zaměstnancům žádají konkrétní pomoc: aby jim stát odložil povinné platby, úroky i pokuty z prodlení plateb. Naopak velké firmy teď potřebují kompenzace za výplaty náhrad zaměstnanců.

Aktivace tzv. kurzarbeitu, tedy situace, kdy se zaměstnancům zkrátí pracovní doba a ušlý příjem jim doplatí stát, pomůže všem zaměstnavatelům bez ohledu na jejich velikost. Bezúročné či laciné půjčky zase nejvíce potřebují firmy v cestovním ruchu. Pro živnostníky ale nejsou půjčky od státu řešením jejich existenčních problémů.

Prezident Hospodářské komory také vyzývá všechna města a obce, aby následovaly konkrétní kroky pražského magistrátu v pomoci firmám. Po jednáních s Hospodářskou komorou město nebude jako pronajímatel obchodních a kancelářských budov přistupovat k restrikcím či penále a umožní nájemcům přinejmenším pozdější platby.

Dlouhý žádá města a obce, aby firmám umožnily snížení nebo odklad úhrady nájemného, popřípadě aby alespoň nezaplacený nájem nebyl důvodem k vypovězení smlouvy. Ve vyjednáváních firem s městy jsou připraveny pomoct krajské a regionální hospodářské komory po celé zemi.

Podle bleskového šetření Hospodářské komory, do kterého se zapojilo přes 1300 podnikatelů z řad jejích členů ze všech oborů a celé země, preventivní opatření dolehla už na více než čtyři pětiny z nich. Největší část podniků očekává pokles tržeb o dvě až čtyři pětiny oproti tomu, co by utržili bez dopadů koronaviru. Největší potíže hlásí zejména živnostníci a menší firmy.

Řada firem bude nucena zpozdit platby svým dodavatelům. To bude mít negativní efekt na celou řadu dalších firem zapojených do dodavatelských řetězců a v konečném důsledku na všechny občany.

Miroslav Diro 
Tiskový mluvčí a vedoucí Tiskového oddělení
Hospodářská komora České republiky
M: +420 724 613 088

diro@komora.cz  www.komora.cz

20200316_Vyhodnocení_koronavirus_FINAL

 

>>
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Vítejte na našem webu

 

 

Hlavní cíle a činnost
 

  • Zabezpečujeme potřeby a zájmy členů rady.
  • Zajišťujeme koordinaci některých společenských činností, odborných služeb v oblasti průmyslu a v obchodním partnerství
  • Vyvíjíme iniciativní a koordinační činnost s cílem rozvoje a obnovy regionu, dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu, podpory malého a středního podnikání - včetně spolupráce se zahraničními partnery, snížení nezaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst.
  • Podílíme se na plnění strategických dokumentů ČR, Ústeckého kraje, předkládáme a prosazujeme vlastní projekty k rozvoji regionu.
  • Nabízíme zpracovávání žádostí o dotace z vhodných dotačních titulů, evidenci a konzultaci projektových záměrů, celkovou administraci projektů.
  • Nabízíme svým členům propagaci akcí, které pořádají, na svých internetových stránkách, v Informačních listech i přímým mailingem.
  • Navazujeme a rozvíjíme styky s Hospodářskými a sociálními radami kraje a obdobnými institucemi v České republice i zahraničí a uzavíráme s nimi dohody.

 

 

Hospodářská a sociální rada Chomutovska je sdružením fyzických a právnických osob, které bylo založeno dne 31.5.2000 registrací stanov u Ministerstva vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/43874/00-R.

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.