Akce a semináře

PF 2018

15.12.2017 12:54

>>

Nové dotace - Ústecký kraj

15.12.2017 12:47

Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2018  od 15. ledna 2018 do 15. února 2018

 • Začlenění programů prevence rizikového chování do výuky
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování

Maximální výši dotace 50.000,-Kč

Dotace je poskytována ve výši 100%, spoluúčast žadatele není požadována.

Okruh způsobilých žadatelů : Školy a školská zařízení v Ústeckém kraji zřizované obcemi a jiným zřizovatelem než Ústecký kraj

 

 Volný čas 2018  od 12. ledna 2018 do 12. února 2018

Podpora činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volného času a zajištění pravidelných

a dlouhodobých volnočasových aktivit dětí a mládeže. Pravidelnou a dlouhodobou aktivitou se rozumí pravidelná

celoroční činnost. Podpora účelného trávení volného času dětí a mládeže v době hlavních letních prázdnin. Jedná

se výhradně o mimoškolní činnost dětí a mládeže z Ústeckého kraje.

Maximální výše dotace  50.000,-Kč

 

Sport 2018  od 12. ledna 2018 do 12. února 2018

Zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže a podpora činnosti jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží

 • rozvoj sportovní činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží
 • multifunkční strukturovaná podpora sportu
 • reprezentace Ústeckého kraje v oblasti sportu

 

Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 - 2020“

16. ledna 2018–16. února 2018

Dlouhodobá podpora mládežnického hnutí u tradičních sportovních odvětví reprezentující Ústecký kraj

Důvody podpory stanoveného účelu:

 • rozvoj sportovní činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží
 • multifunkční strukturovaná podpora sportu
 • reprezentace Ústeckého kraje v oblasti sportu

 

Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 4“

od 19. 1. do 25. 1. 2018

 

>>

Praktické problémy v oblasti DPH již 9. ledna 2018…

13.12.2017 14:20

Praktické problémy v oblasti DPH již  9. ledna 2018…

Nezapomeňte zaslat včas svou přihlášku.

 Seminářem opět provází specialistka na DPH paní Olga Holubová – oblíbená lektorka.

  Seminář se koná v zasedací místnosti Střediska knihovnických a kulturních služeb v Chomutově.

Náplní je:  

 • problematika DPH pomocí příkladů
 • vysvětlení posledních změn zákona
 • výklad změn prezentovaných na stránkách Finanční správy

 Přihláška zde 

 

>>

Praktické problémy v oblasti DPH (odborný seminář)

07.12.2017 07:18

Dne 9.ledna 2018 od 9,00 hod.  do 14,00 hod. ve Středisku knihovnických a kulturních služeb se uskuteční seminář na téma "Praktické problémy v oblasti DPH" s lektorkou Olgou Holubovou - specialistkou na daň z přidané hodnoty.

pozvánka.pdf (635575)

Přihláška 09012018.docx.pdf (480089)

>>
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Vítejte na našem webu

 

 

Hlavní cíle a činnost
 

 • Zabezpečujeme potřeby a zájmy členů rady.
 • Zajišťujeme koordinaci některých společenských činností, odborných služeb v oblasti průmyslu a v obchodním partnerství
 • Vyvíjíme iniciativní a koordinační činnost s cílem rozvoje a obnovy regionu, dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu, podpory malého a středního podnikání - včetně spolupráce se zahraničními partnery, snížení nezaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst.
 • Podílíme se na plnění strategických dokumentů ČR, Ústeckého kraje, předkládáme a prosazujeme vlastní projekty k rozvoji regionu.
 • Nabízíme zpracovávání žádostí o dotace z vhodných dotačních titulů, evidenci a konzultaci projektových záměrů, celkovou administraci projektů.
 • Nabízíme svým členům propagaci akcí, které pořádají, na svých internetových stránkách, v Informačních listech i přímým mailingem.
 • Navazujeme a rozvíjíme styky s Hospodářskými a sociálními radami kraje a obdobnými institucemi v České republice i zahraničí a uzavíráme s nimi dohody.

 

 

Hospodářská a sociální rada Chomutovska je sdružením fyzických a právnických osob, které bylo založeno dne 31.5.2000 registrací stanov u Ministerstva vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/43874/00-R.

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.