Akce a semináře

SDĚLENÍ ÚŘADU

18.03.2020 11:44

Vážení,

rádi bychom uvedli, že Hospodářská a sociální rada Chomutovska, z.s.  je v obvyklém provozu, FUNGUJEME pro Vás, pouze jsme omezili osobní kontakt.

Budete-li mít jakýkoliv dotaz, jsme vám k dispozici na níže uvedených tel. i e-mailech. Vaše dotazy budeme řešit co nejrychleji.

Kontakty:

Ing. Ivana Košanová – tajemnice úřadu; tajemnik@hsrch.cz; 606 688 878

Jana Voštová – asistentka ředitelky, asistent@hsrch.cz; 602 167 353

Iveta Bendová – finanční manažer, info@hsrch.cz; projekty@hsrch.cz ; 602 706 489

Vendula Pohořalá – projektový manažer, info@hsrch.cz ; 606 706 462

www.hsrch.cz

Facebook

S ohledem na velké množství právních dotazů jsme se domluvili s naším členem, který bude Vaše právní dotazy týkající se zejména aktuální situace online zodpovídat, příp. je již má řešeny na svých stránkách a facebooku:

Advokátní kancelář Dostál & Sorokáč s.r.o.

pobočka Nám.1.máje 101/2, Chomutov

Kontakty:

e-mail: office@ak-ds.cz

FB

https://www.ak-ds.cz/cs

Přejeme klidné dny a pevné zdraví.

S úctou

 

Ing. Ivana Košanová

Tajemnice

 

 

>>

Živnostníci a firmy naléhavě potřebují okamžitou pomoc státu

18.03.2020 07:27

TISKOVÁ ZPRÁVA

Vladimír Dlouhý: Živnostníci a firmy naléhavě potřebují okamžitou pomoc státu. Problémy mají už čtyři pětiny z nich

Praha, 17. března 2020Živnostníci a zaměstnavatelé postiženi preventivními kroky vlády proti šíření koronaviru naléhavě žádají o okamžitou pomoc státu. Prioritou je ochránit pracovní místa i firmy před krachem. Peníze by měly jít v první řadě na úhradu mezd a režijní výdaje. Obchody a služby, které nejsou uzavřené, žádají o co nejrychlejší dodávky roušek a dezinfekcí. Mnohé provozy paralyzuje strach pracovníků. Podle kvalifikovaných odhadů Hospodářské komory stát musí k záchraně tuzemské ekonomiky před kolapsem v následujících třech měsících kromě programů ČMZRB připravit přibližně 40 miliard korun.

„Na tuzemské podniky a hospodářství může aktuální situace dolehnout více než krize z roku 2009. Stát musí okamžitě zajistit pomoc podnikatelům a jejich zaměstnancům. Je nezbytné teď udržet v chodu aspoň ty obchody a služby, které jsou povolené. Jejich zaměstnanci proto potřebují hlavně vybavit ochrannými pomůckami,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý na mimořádné tiskové konferenci k dopadům vládou přijatých preventivních kroků proti šíření koronaviru.

Situace se totiž začíná dramatizovat i v obchodech s potravinami a drogistickým zbožím. Hlavně na vesnicích hrozí uzavření prodejen a k přerušení zásobování obyvatel, protože zaměstnanci nechtějí bez ochranných pomůcek pracovat.

Podle Hospodářské komory bude muset vláda přesunout co nejvíce peněžních prostředků na mzdy, odvody a režijní výdaje. K alokaci peněžních zdrojů v sumě přibližně 40 miliard korun musí dojít do 10 dní. V existenčních problémech se navíc ocitli živnostníci. Kvůli tomu, že jim byla živnost zakázána, ze dne na den nemají na nájmy ani na živobytí pro své rodiny.

Hlavně živnostníci a firmy s malým počtem zaměstnancům žádají konkrétní pomoc: aby jim stát odložil povinné platby, úroky i pokuty z prodlení plateb. Naopak velké firmy teď potřebují kompenzace za výplaty náhrad zaměstnanců.

Aktivace tzv. kurzarbeitu, tedy situace, kdy se zaměstnancům zkrátí pracovní doba a ušlý příjem jim doplatí stát, pomůže všem zaměstnavatelům bez ohledu na jejich velikost. Bezúročné či laciné půjčky zase nejvíce potřebují firmy v cestovním ruchu. Pro živnostníky ale nejsou půjčky od státu řešením jejich existenčních problémů.

Prezident Hospodářské komory také vyzývá všechna města a obce, aby následovaly konkrétní kroky pražského magistrátu v pomoci firmám. Po jednáních s Hospodářskou komorou město nebude jako pronajímatel obchodních a kancelářských budov přistupovat k restrikcím či penále a umožní nájemcům přinejmenším pozdější platby.

Dlouhý žádá města a obce, aby firmám umožnily snížení nebo odklad úhrady nájemného, popřípadě aby alespoň nezaplacený nájem nebyl důvodem k vypovězení smlouvy. Ve vyjednáváních firem s městy jsou připraveny pomoct krajské a regionální hospodářské komory po celé zemi.

Podle bleskového šetření Hospodářské komory, do kterého se zapojilo přes 1300 podnikatelů z řad jejích členů ze všech oborů a celé země, preventivní opatření dolehla už na více než čtyři pětiny z nich. Největší část podniků očekává pokles tržeb o dvě až čtyři pětiny oproti tomu, co by utržili bez dopadů koronaviru. Největší potíže hlásí zejména živnostníci a menší firmy.

Řada firem bude nucena zpozdit platby svým dodavatelům. To bude mít negativní efekt na celou řadu dalších firem zapojených do dodavatelských řetězců a v konečném důsledku na všechny občany.

Miroslav Diro 
Tiskový mluvčí a vedoucí Tiskového oddělení
Hospodářská komora České republiky
M: +420 724 613 088

diro@komora.cz  www.komora.cz

20200316_Vyhodnocení_koronavirus_FINAL

 

>>

Oznámení úřadu

16.03.2020 10:32

Vážení,

v návaznosti na usnesení vlády České republiky o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky, Vám sděluji, že Hospodářská a sociální rada Chomutovska bude do dne 24.3.2020 uzavřena veřejnosti.

>>

Představení návrhů HK ČR na řešení situace ohledně COVID-19

12.03.2020 07:42

Vážení podnikatelé,

v souvislosti s vývojem situace ohledně šíření COVID-19 si Vám dovoluji zaslat aktuální informace k danému tématu:

 • Hospodářská komora ČR nadále jedná s čelnými představiteli státu, se kterými diskutuje možná opatření ve vztahu k českému hospodářství. Současně projednává vhodné a účelné kompenzace pro podnikatele a živnostníky, kteří v důsledku koronavirové infekce a návazných nucených preventivních opatření jsou výrazně limitováni ve svých ekonomických aktivitách. V této činnosti budeme pokračovat i zítra, kdy se budeme účastnit jednání s Alenou Schillerovou, ministryní financí, či Petrem Hůrkou, náměstkem ministryně práce a sociálních věcí.
 • Hospodářská komora ČR bude chtít od vlády znát konkrétní postupy, jak mohou podnikatelé žádat o kompenzace či integraci informací na jediný přehledný portál. Dostupné informace se proto snažíme shromažďovat na www.komora.cz.
 • Hospodářská komora ČR rovněž intenzivně komunikuje se svými regionálními komorami i živnostenskými společenstvy. Společně tak analyzujeme negativní dopady pro podnikatele a sumarizujeme návrhy možných kompenzačních řešení. Ty poté využijeme při dalších jednáních s příslušnými orgány státu.
 • Hospodářská komora ČR dnes uspořádala tiskovou konferenci s názvem „Koronavirus a česká ekonomika. Jak šíření viru a preventivní opatření dopadnou na firmy?“, které se kromě mé osoby zúčastnil také Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR, a Vilian Sivek, předseda fóra cestovního ruchu. Na tiskové konferenci jsme komentovali aktuální vývoj situace, ale také představili vlastní návrhy řešení jako např. určení výše kompenzace firem či bezúročné půjčky pro podnikatele.

Prosazujeme i kompenzační opatření v tom smyslu, že by kompenzace mohla být v případě zaměstnavatelů odvozena od celkového objemu náhrad mzdy vyplácených zaměstnancům. Nemusela by být rovna celkovému objemu těchto náhrad, mohla by být i nižší s ohledem na možnosti státního rozpočtu. Zaměstnavatelé by si o výši této kompenzace snižovali pravidelné měsíční odvody pojistného na sociální zabezpečení (podrobné informace k tomuto návrhu naleznete zde).

Dále jsme představili nástroje cílené na OSVČ nad rámec obecných opatření, zmírňujících dopad koronaviru na cash flow podnikatelů.

Ve vztahu PODNIKATEL => STÁT / VEŘEJNÁ INSTITUCE navrhujeme:

 • zrušení plateb záloh na daň z příjmů a záloh pojistného na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění
 • možnost podávat daňové přiznání k 1. červenci i v případě, že je za OSVČ nezpracovává daňový poradce

Ve vztahu PODNIKATEL => PODNIKATEL vyzýváme:

 • stát, aby participoval na důsledcích prodlení při splácení úvěru bance (kompenzací části úroků z prodlení)
 • stát, aby participoval na důsledcích prodlení při placení účtů za energie a další vstupy od síťových dodavatelů (kompenzací části úroků z prodlení nebo smluvní pokuty)
 • banky a pojišťovny, aby volily rozumný solidární přístup při uplatňování a vymáhání pohledávek k dlužníkům z řad podnikatelů (především MSP a OSVČ), kteří se vlivem koronaviru dostali do obtíží se splácením svých závazků

Všechny představené možnosti mají za cíl zabránit masivní ztrátě pracovních míst a propadu celé ekonomiky.

 • Aktualizovanou souhrnnou informaci „Jak na to“, která Vám zodpoví klíčové otázky ve vztahu k zaměstnancům, naleznete na webu komory.

S úctou,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

 

>>
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Vítejte na našem webu

 

 

Hlavní cíle a činnost
 

 • Zabezpečujeme potřeby a zájmy členů rady.
 • Zajišťujeme koordinaci některých společenských činností, odborných služeb v oblasti průmyslu a v obchodním partnerství
 • Vyvíjíme iniciativní a koordinační činnost s cílem rozvoje a obnovy regionu, dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu, podpory malého a středního podnikání - včetně spolupráce se zahraničními partnery, snížení nezaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst.
 • Podílíme se na plnění strategických dokumentů ČR, Ústeckého kraje, předkládáme a prosazujeme vlastní projekty k rozvoji regionu.
 • Nabízíme zpracovávání žádostí o dotace z vhodných dotačních titulů, evidenci a konzultaci projektových záměrů, celkovou administraci projektů.
 • Nabízíme svým členům propagaci akcí, které pořádají, na svých internetových stránkách, v Informačních listech i přímým mailingem.
 • Navazujeme a rozvíjíme styky s Hospodářskými a sociálními radami kraje a obdobnými institucemi v České republice i zahraničí a uzavíráme s nimi dohody.

 

 

Hospodářská a sociální rada Chomutovska je sdružením fyzických a právnických osob, které bylo založeno dne 31.5.2000 registrací stanov u Ministerstva vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/43874/00-R.

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.