Akce a semináře

Potřeba ochranných pomůcek

19.03.2020 11:40

Vážení,

na základě informací z Ministerstva zemědělství ČR a na pokyn pana tajemníka Doležala AK ČR Vás, členy OAK Chomutov, žádáme o nahlášení potřeby ochranných pomůcek (roušky, respirátory, dezinfekce…).

Nahlašte, prosím, do pátku do 12 hodin – on-line zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVgwXFAGXvwUj5SKNflvCrOEhwNMeobVUl2otr-JobuHro2A/viewform?usp=sf_link

Děkujeme

H. Dufková

737177432

 

>>

Nonstop infolinka pro seniory a jejich blízké

19.03.2020 11:17

Anděl Strážný, z.ú. poskytuje bezplatnou infolinku 800 603 030 seniorům a jejich rodinám viz. letáček.

 

>>

ŽÁDOST OHK V CHOMUTOVĚ

18.03.2020 13:42

Vážení,

oslovili jsme Statutární město Chomutov s žádostí o podporu zejména malých a středních podnikatelů v této mimořádné situaci.

V případě, že máte další návrhy na podporu ze strany města, zasílejte nám je na info@ohkcv.cz.

Žádost na Statutární město Chomutov:

Vážený pane primátore, vážení páni náměstci,

dovoluji si Vás oslovit jménem místních podnikatelů ve věci současné krizové situace.

Jak je patrné z činnosti Hospodářské komory ČR tak i od našich členů ekonomická situace zejména u malých a středních podnikatelů začíná být fatální.

Proto se snažíme zajistit pro tyto subjekty maximální podporu, poradenství a ekonomické úlevy, které by jim pomohly překlenout toto období.

S ohledem na shora uvedené bych si Vás jako zástupce statutárního města Chomutova dovolil požádat o zvážení možnosti prominutí, příp. odkladu nájmů, příp. nepožadování, resp. nevymáhání sankčních nároků z těchto nájmů malým příp. středním podnikatelům užívajících nebytové prostory v budovách města nebo jeho organizací a to po dobu trvání karenčních opatření v souvislosti se šířením koronaviru, resp. po dobu nezbytně nutnou.

Budete-li mít nápady i jiné možné podpory, tak budeme velmi rádi.

Děkuji a přeji hezký den

Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál

Předseda komory

 

>>

Osobní ochranné pomůcky od Ústeckého kraje

18.03.2020 13:01

Zájemci o osobní ochranné pomůcky od Ústeckého kraje se mohou hlásit na oop@kr-ustecky.cz.

 

INFOLINKA PRO ODBĚRATELE OOP 475 657 600 PRO ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY / je dostupná v době od 8 do 17 hodin včetně víkendů.

Rozdělování bude dle schváleného klíče dle důležitosti.

>>
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Vítejte na našem webu

 

 

Hlavní cíle a činnost
 

  • Zabezpečujeme potřeby a zájmy členů rady.
  • Zajišťujeme koordinaci některých společenských činností, odborných služeb v oblasti průmyslu a v obchodním partnerství
  • Vyvíjíme iniciativní a koordinační činnost s cílem rozvoje a obnovy regionu, dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu, podpory malého a středního podnikání - včetně spolupráce se zahraničními partnery, snížení nezaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst.
  • Podílíme se na plnění strategických dokumentů ČR, Ústeckého kraje, předkládáme a prosazujeme vlastní projekty k rozvoji regionu.
  • Nabízíme zpracovávání žádostí o dotace z vhodných dotačních titulů, evidenci a konzultaci projektových záměrů, celkovou administraci projektů.
  • Nabízíme svým členům propagaci akcí, které pořádají, na svých internetových stránkách, v Informačních listech i přímým mailingem.
  • Navazujeme a rozvíjíme styky s Hospodářskými a sociálními radami kraje a obdobnými institucemi v České republice i zahraničí a uzavíráme s nimi dohody.

 

 

Hospodářská a sociální rada Chomutovska je sdružením fyzických a právnických osob, které bylo založeno dne 31.5.2000 registrací stanov u Ministerstva vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/43874/00-R.

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.