Akce a semináře

Dotace pro města a obce - SFŽP ČR

14.01.2022 08:02

V tomto týdnu proběhlo online školení k dotacím Státního fondu životního prostředí  ČR pod názvem „Káva se SFŽP ČR aneb Co chystáme pro obce a města“.

Odborníci SFŽP ČR představují aktuální a připravované dotační tituly na nejbližší období v oblasti životního prostředí:

 • Vodohospodářská infrastruktura
 • Energetické úspory a obnovitelné zdroje, Ochrana ovzduší, klima a energie
 • Odpady
 • Příroda a krajina

 

Záznamy ze 4 denního semináře a prezentace ke stažení najdete zde.

 

>>

PF 2022

17.12.2021 11:41

>>

Dopravní priority v Ústeckém kraji

14.12.2021 08:09

Dne 11. 1. 2022 proběhne za účasti předsednictva Hospodářské a sociální rady Chomutovska jednání k dopravním prioritám Ústeckého kraje.  Přítomni budou zástupci Ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a dopravního odboru Ústeckého kraje. 

V návaznosti na uvedené jednání Vám nabízíme možnost zaslat Vaše podněty či dotazy na konkrétní dopravní úseky v našem kraji, které jsou pro Vás důležité - termín do 6. 1. 2022 na email : info@hsrch.cz. 

 

 

 

>>

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ PRO PODNIKATELE

01.12.2021 08:43

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ PRO PODNIKATELE – nové informace o podpoře podnikatelů:

 • PROGRAM ANTIVIRUS – REŽIM A
  • platí do konce roku 2021
  • umožňuje čerpat 80 % vyplacené náhrady mzdy za dobu, kdy je zaměstnanec na překážce v nařízené karanténě nebo izolaci; až do výše 39 000,- Kč za zaměstnance za 1 měsíc
 • PROGRAM ANTIVIRUS – REŽIM B
  • prodloužení programu až do 28.02.2022
  • nové období uznatelnosti výdajů od 1.11. 2021 do 28.02.2022
  • poskytnutí státního příspěvku ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy vč. odváděného pojistného za dobu, kdy je zaměstnanec na překážce z důvodu výpadku vstupů, omezení odbytu či z jiných blíže nespecifikovaných důvodů na straně zaměstnavatele; až do výše 29 000,-Kč za zaměstnance za 1 měsíc
 • COVID – NEPOKRYTÉ NÁKLADY
  • rozhodné období 1.11 – 31.12.2021; v případě mikropodniku lze alternativně zvolit i období 1.7.-31.12.2021
  • pokles obratu v rozhodném období:
   • nejméně o 30 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 nebo 2018 (listopad až prosinec), činí výše podpory 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období
   • nejméně o 50 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 nebo 2018 (listopad až prosinec), činí výše podpory 70 % nepokrytých nákladů za rozhodné období
  • mikropodniky (OSVČ a obchodní společnosti, resp. družstva bez zaměstnanců nebo s méně než 10 zaměstnanci a zároveň buď s ročním obratem, anebo aktivy nepřesahujícími ekvivalent 2 milionů eur):
   • pokud mikropodniku poklesl obrat nejméně o 80 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 nebo 2018 (listopad až prosinec), činí výše podpory 90 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, anebo
   • pokud mikropodniku poklesl obrat nejméně o 80 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 nebo 2018 (červenec až prosinec), činí výše podpory 90 % nepokrytých nákladů za rozhodné období
  • limit žadatele je 30 mil. Kč

TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A OSVČ – PŘÍSPĚVEK ZA PROVEDENÍ TESTU:

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

Prezident HK ČR navrhl náměstkyni ministra zdravotnictví a hlavní hygieničce ČR zádost o okamžité omezení pracovnělékařských prohlídek a nahrazení vstupních pracovnělékařských prohlídek nových zaměstnanců čestným prohlášením po dobu platnosti nouzového stavu.

PORADNA PRO PODNIKATELE

Bezplatná poradna pro podnikatele související výhradně s problematikou koronavirové krize Poradna pro podnikatele (komora.cz).

>>
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Fotogalerie: ÚVOD

Tato fotogalerie je prázdná.

Vítejte na našem webu

 

 

Hlavní cíle a činnost                                                                                                      

 

 • Zabezpečujeme potřeby a zájmy členů rady.
 • Zajišťujeme koordinaci některých společenských činností, odborných služeb v oblasti průmyslu a v obchodním partnerství
 • Vyvíjíme iniciativní a koordinační činnost s cílem rozvoje a obnovy regionu, dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu, podpory malého a středního podnikání - včetně spolupráce se zahraničními partnery, snížení nezaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst.
 • Podílíme se na plnění strategických dokumentů ČR, Ústeckého kraje, předkládáme a prosazujeme vlastní projekty k rozvoji regionu.
 • Nabízíme zpracovávání žádostí o dotace z vhodných dotačních titulů, evidenci a konzultaci projektových záměrů, celkovou administraci projektů.
 • Nabízíme svým členům propagaci akcí, které pořádají, na svých internetových stránkách, v Informačních listech i přímým mailingem.
 • Navazujeme a rozvíjíme styky s Hospodářskými a sociálními radami kraje a obdobnými institucemi v České republice i zahraničí a uzavíráme s nimi dohody.

 

 

Hospodářská a sociální rada Chomutovska je sdružením fyzických a právnických osob, které bylo založeno dne 31.5.2000 registrací stanov u Ministerstva vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/43874/00-R.

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.