Akce a semináře

Výběrové řízení - města Chomutov

22.01.2018 13:39

Stavební úpravy a zajištění bezbariérového přístupu na základních školách v Chomutově

Město Chomutov vyhlásilo výběrové řízení na "Stavební úpravy a zajištění bezbariérového přístupu na základních školách v Chomutově"
Žádosti přijímá od 18.1. do 19.2.2018
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce v odborných učebnách, školních poradenských pracovištích. Součástí zakázky je provedení bezbariérových
opatření v jednotlivých základních školách zahrnující stavební úpravy na toaletách, realizace venkovních i vnitřních bezbariérových ramp a vnitřních zdvihacích plošin..
Součástí díla je zařízení staveniště včetně ostatních vedlejších nákladů vyplývajících z provádění díla.
Místem plnění je město Chomutov. Stavební práce budou konkrétně prováděny v 8 základních školách zřizovaných městem Chomutovem (celkem 9 objektů).

Bližší informace zde

 

>>

Ve městech mohou vyrůst nové aleje. O příspěvek si lze u Nadace ČEZ zažádat do konce ledna

22.01.2018 08:12

Již osmým rokem podporuje Nadace ČEZ vznik nových stromořadí i obnovu historických alejí, které buď zcela zanikly, nebo už byly přestárlé. Žádosti do prvního kola grantového řízení mohou města a obce, kde chtějí stromy sázet na jaře, podávat do konce ledna. Maximální výše příspěvku na výsadbu je 150 000 korun.

O schválení grantové žádosti rozhodne správní rada nadace, přičemž všechny stromy financované z nadačního příspěvku v roce 2018 musí být vysazeny do konce letošního roku. Veškeré potřebné informace o grantovém řízení Stromy, pravidla i formulář najdou zájemci na stránkách Nadace ČEZ zde.

>>

Odborný seminář zaměřený na vzdělávání malých a středních podnikatelů v oblasti spotřebitelského práva

16.01.2018 10:33

Hospodářská komora České republiky a organizace dTest si Vás dovolují pozvat na odborný seminář zaměřený na vzdělávání malých a středních podnikatelů v oblasti spotřebitelského práva, který se uskuteční 30. ledna 2018 od 9.00 do 17.00 hodin v sídle Hospodářské komory ČR (Florentinum, recepce A, Na Florenci 2116/15, Praha 1). Registrace 8:40 - 9:00.

Přijďte na seminář, kde se blíže dozvíte o:

 • Předsmluvní informaci
 • Právu na odstoupení od smlouvy
 • Reklamaci a práva spotřebitele při vadném plnění
 • Nekalých obchodních praktikách a zakázaných smluvních ujednání
 • Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Program včetně pozvánky naleznete v příloze. Vstup na seminář zdarma.

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na e-mail stouracova@komora.cz nejpozději do 23. ledna 2018.

Pozvánka zde

>>

Kybernetická bezpečnost a nařízení GDPR v praxi

10.01.2018 08:34
Dne 8. února 2018, od 8,30 - 15,30 hod. pořádá Okresní hospodářská komora v Chomutově odborný seminář na téma "Kybernetická bezpečnost a nařízení GDPR v praxi"
Téma:
·         Informace a technologie ( aktuální dopady změn)
·         Bezpečnost v oblasti informačních technologií ( hrozby – jak je poznat, jak se zachovat, příklady)
·         Test soustředění a pozornosti – jak snadno odhalíte kybernetický útok?
·         Osobní údaje a identita na internetu (proč jsou nejžádanější zboží, nařízení EU GDPR – vazba kybernetických rizik a sankcí)
·         Co se děje ve světě osobních údajů ( úniky osobních údajů, důsledky zanedbání problematiky osobních údajů,…)
·         Seznámení s problematikou ( pojmy, principy, srovnání se současným zákonem 101/2000 o ochraně osobních údajů,…)
·         Role pověřence pro ochranu osobních údajů
·         Požadavky na hlášení incidentů
·         Postup k naplnění požadavků GDPR ( analýza/audit osobních údajů, přehled možných organizačních a technických opatření,…)
Lektor:                Ing. František Sobotka 

POZVÁNKA 8.2.2018.pdf (623,1 kB)

PŘIHLÁŠKA 8.2.2018.pdf (487733)

>>
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Vítejte na našem webu

 

 

Hlavní cíle a činnost
 

 • Zabezpečujeme potřeby a zájmy členů rady.
 • Zajišťujeme koordinaci některých společenských činností, odborných služeb v oblasti průmyslu a v obchodním partnerství
 • Vyvíjíme iniciativní a koordinační činnost s cílem rozvoje a obnovy regionu, dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu, podpory malého a středního podnikání - včetně spolupráce se zahraničními partnery, snížení nezaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst.
 • Podílíme se na plnění strategických dokumentů ČR, Ústeckého kraje, předkládáme a prosazujeme vlastní projekty k rozvoji regionu.
 • Nabízíme zpracovávání žádostí o dotace z vhodných dotačních titulů, evidenci a konzultaci projektových záměrů, celkovou administraci projektů.
 • Nabízíme svým členům propagaci akcí, které pořádají, na svých internetových stránkách, v Informačních listech i přímým mailingem.
 • Navazujeme a rozvíjíme styky s Hospodářskými a sociálními radami kraje a obdobnými institucemi v České republice i zahraničí a uzavíráme s nimi dohody.

 

 

Hospodářská a sociální rada Chomutovska je sdružením fyzických a právnických osob, které bylo založeno dne 31.5.2000 registrací stanov u Ministerstva vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/43874/00-R.

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.