AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY

IROP - Výzva č. 52 - Revitalizace vybraných památek II.

29.09.2016 09:24
Dne 6. září 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 52. výzvu „Revitalizace vybraných památek II.“, v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace,...
>>

IROP - Výzva č. 51 - Udržitelná doprava - Integrované projekty IPRÚ

29.09.2016 09:22
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 1. září 2016 průběžnou výzvu č. 51 „Udržitelná doprava - integrované projekty IPRÚ" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 „Zvýšení podílu udržitelných...
>>

IROP - Výzva č. 50 - Udržitelná doprava - Integrované projekty ITI

29.09.2016 09:20
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 1. září 2016 průběžnou výzvu č. 50 „Udržitelná doprava - integrované projekty ITI" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 „Zvýšení podílu udržitelných...
>>

OPŽP - výzva č. 44 - Likvidace starých ekologických zátěží

29.09.2016 07:55
Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásily novou výzvu v Operačním programu Životní prostředí. Příjemci dotací si v ní rozdělí půl miliardy korun, 30 milionů korun je určeno na analýzu rizik ekologických zátěží a 470 milionů korun na...
>>

Dalších 5 miliard z OPŽP do vodohospodářské infrastruktury a na zajištění pitné vody v období sucha

19.09.2016 09:16
Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásilo tři nové výzvy v Operačním programu Životní prostředí 2014–2020. Necelých 5 miliard korun z peněz EU půjde na projekty, které zlepší vodohospodářskou infrastrukturu v ČR, zamezí...
>>

MPSV - Výzva č. 050 - Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů - méně rozvinuté regiony

05.09.2016 10:40
Specifickým cílem výzvy č. 050 je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce. Platnost výzvy: od 1.9.2016 - 30.12. 2016 Investiční priorita: 1.2 Rovnost žen a mužů Datum zahájení příjmu žádostí: 10. 9. 2016, 4:00 hodin Více informací zde: MPSV
>>

Odstartoval příjem žádostí na projekty z odpadového hospodářství a na energetické úspory ve veřejných budovách

02.09.2016 09:08
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR zahájilo příjem žádostí celkem ve třech výzvách Operačního programu Životní prostředí 2014+. Evropské dotace v celkovém objemu téměř pěti miliard půjdou na energetické úspory a lepší využití obnovitelných zdrojů...
>>

OP Zaměstnanost, vyhlášení výzvy č. 060 - Vzdělávání - společná cesta k rozvoji

01.09.2016 08:10
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - adaptabilita a rovné příležitosti - vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Vyhlášení výzvy, zahájení a ukončení příjmu žádostí: Datum vyhlášení...
>>

IROP - Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI

01.09.2016 08:09
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 9. srpna 2016 průběžnou výzvu č. 42 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – integrované projekty ITI " k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.1...
>>

IROP - Výzva č. 43 Sociální podnikání II.

01.09.2016 08:08
Dne 10. srpna 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 43. výzvu „Sociální podnikání II.“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.2 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti...
>>
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.