AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY

Adoptujte školu pro etickou výchovu

27.02.2015 10:43
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Americkou obchodní komorou v ČR a Etickou výchovou, o.p.s. vyzývá školy, které mají zájem zavést do svého školního vzdělávacího programu (ŠVP) samostatný předmět etická výchova, nebo chtějí doplňující vzdělávací obor...
>>

MŠMT vyhlašuje neinvestiční dotační program "Podpora zabezpečení škol a školských zařízení"

23.02.2015 10:50
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vydává Minimální standard bezpečnosti a zároveň vyhlašuje neinvestiční dotační program "Podpora zabezpečení škola školských zařízení". MŠMT vydává Minimální standard bezpečnosti, který je metodickým  doporučením k zajištění bezpečnosti a ochrany...
>>

MŠMT vyhlašuje dotační program "Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří"

23.02.2015 10:11
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na rok 2015. Dotace jsou poskytovány právnickým osobám vykonávajícím činnost střední školy, konzervatoře nebo vyšší...
>>

Státní fond životního prostředí otevřel pro nedočerpání programu další mimořádnou výzvu s finanční alokací téměř 2 miliard Kč

23.02.2015 09:59
Státní fond životního prostředí otevřel pro nedočerpání programu další mimořádnou výzvu s finanční alokací téměř 2 miliard Kč.  PŘEHLED DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ V RÁMCI 64. VÝZVY 1) SVOZOVÁ TECHNIKA - dotace až 90 % - projekty zaměřené na svoz komunálního nebo biologicky rozložitelného...
>>

Ministerstvo životního prostředí - PO 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

19.02.2015 08:05
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životní- ho prostředí České republiky LXV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádosti je možné předkládat do 23. března 2015 Výzva se vztahuje k Prioritní ose 7 -...
>>

Archiv výzev

02.02.2015 14:58
Kompletní seznam výzev najdete zde.
>>

Nadace Proměny - Program parky

15.01.2015 10:21
Zaměření podpory:obnova nebo založení veřejného prostranství: městské parky, parkově upravené plochy, veřejně přístupné zahrady a rekreační zeleňŽadatelé:města s více než 8 000 obyvateliměstské obvody a městské části s vlastními orgány samosprávy bez omezeníPodmínky:včasné předložení žádosti, která...
>>
<< 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.