AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY

Výzva 79 - Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

20.11.2017 10:16
Rádi bychom Vás informovali o vyhlášené výzvě č. 079 Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu  - dotačního programu OP Zaměstnanost 2014 – 2020 Specifický cíl: •             Zvýšit adaptabilitu starších...
>>

Aktuální přehled výzev

01.06.2017 13:30
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) NOVÉ - Spolupráce - do 20.10.2017 - více zde NOVÉ - Inovační vouchery - do 20.10.2017 - více zde NOVÉ - Potenciál -  do 30.11.2017 - více zde NOVÉ - Úspory energie - do 30.3.2018 - více...
>>

Ústecký kraj - Sport 2017

24.01.2017 10:21
Ústecký kraj vyhlásil dotační program SPORT pro rok 2017. podávání žádostí: 16.1.2017 – 16.2.2017 oblast podpory: sportovní akce dětí a mládeže mezinárodního, republikového a regionálního významu v Ústeckém kraji, sportovní soustředění pro děti a mládež, reprezentace dětí...
>>

Ústecký kraj - Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2017

24.01.2017 10:21
Ústecký kraj vyhlásil dotační program Prevence rizikového chování v ÚK pro rok 2017. podávání žádostí: 15.1.2017 – 15.2.2017 oblast podpory: začlenění programů specifické primární prevence do výuky (středně a dlouhodobá práce s kolektivem, skupinou, navazující aktivity, dlouhodobé...
>>

Ústecký kraj - Volný čas 2017

24.01.2017 10:20
Ústecký kraj vyhlásil dotační program VOLNÝ ČAS pro rok 2017. podávání žádostí: 16.1.2017 – 16.2.2017 oblast podpory: vytváření nabídky dlouhodobých volnočasových a dalších aktivit pro organizované i neorganizované děti a mládež, široká a účinná propagace účelného...
>>

Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 - 2020

24.01.2017 10:19
podávání žádostí: 16.1.2017 – 16.2.2017 oblast podpory: vysoká sportovní výkonnost, start v nejvyšších soutěžích ČR jak u mládežnických družstev, tak u „A“ týmů dospělých, účastník Evropských klubových pohárů či nadnárodních soutěží, kolektivní a olympijský sport, regionálně...
>>

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2017

24.01.2017 10:18
O dotaci z tohoto Programu mohou požádat pouze vlastníci kulturních památek, které se nacházejí na území Ústeckého kraje – obce, neziskové organizace, spolky, církve, jiné právnické osoby a podnikající i nepodnikající fyzické osoby s výjimkou právnických osob, jejichž...
>>

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2017

24.01.2017 10:17
Ústecký kraj vyhlásil dotační program "Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2017". Účel, na který mohou být finanční peněžní prostředky poskytnuty: podpora stavebních a uměleckořemeslných prací...
>>

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2017

24.01.2017 10:17
Ústecký kraj vyhlásil dotační program "Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2017". Předmět podpory: podpora kulturních a vzdělávacích programů, výstav, koncertů, soutěží v uměleckých oborech (divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy),...
>>

Program obnovy venkova 2017 - Ústecký kraj

24.01.2017 10:15
Ústecký kraj vyhlašuje dotační program pro obce do 2. tis. obyvatel Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2017. Podmínky programu naleznete v Pokynech pro žadatele. podávání žádostí: 20.1.2017 – 26.2.2017 oblast podpory (1-5): OP 1 - obnova a rozvoj venkovské zástavby...
>>
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.