AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY

DOTAČNÍ PROGRAM ODPADY - ÚSTECKÝ KRAJ

16.02.2018 08:54
DOTAČNÍ PROGRAM ODPADY   15.2. – 15.5.2018 2. výzva k podání žádostí Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 Dotační titul č. 1: Pořízení shromažďovacích či přepravních prostředků pro oddělený sběr či svoz a dopravu materiálově...
>>

Energetické úspory v bytových domech III

26.01.2018 08:49
Energetické úspory v bytových domech III   - 2.2. - 29.11.2019 Zlepšení tepelně - technických vlastností stavebních konstrukcí budovy Oprávnění žadatelé: Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících; Společenství vlastníků jednotek;    
>>

MAS VLADAŘ

26.01.2018 07:31
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi I. Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby – podporován bude nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění...
>>

TECHNOLOGIE - výzva VII

19.01.2018 11:06
TECHNOLOGIE - výzva VII Program je zaměřen na podporu malých a středních podnikatelů, kteří chtějí uskutečnit své podnikatelské záměry a umožňuje pořízení nových strojů a zařízení včetně souvisejícího software. Na co lze dotaci využít? pořízení nových výrobních strojů, zařízení a...
>>

MARKETING - III. Výzva

19.01.2018 11:02
Program je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří rozvíjejí nebo chtějí rozvíjet své aktivity na zahraničních trzích. Dotaci lze využít na: Účast podnikatele na zahraničních veletrzích a výstavách, zejména na: pronájem výstavních ploch, pronájem, zřízení a provoz stánku, dopravu...
>>

Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře

19.01.2018 11:01
Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře   24. 12. 2017 08:00 - 18. 12. 2018 12:00 Zahájení příjmu žádostí o podporu: 31. 1. 2018 04:00 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce, Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v...
>>

Ochrana a péče o přírodu a krajinu

19.01.2018 10:58
Ochrana a péče o přírodu a krajinu 9.1.2018 – 2.1.2019 Cílem je zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 jsou to souhrny doporučených opatření.    
>>

ÚSPORY ENERGIE FVE systémy s akumulací/bez akumulace - II. výzva

19.01.2018 10:56
ÚSPORY ENERGIE FVE systémy s akumulací/bez akumulace - II. výzva - 2.1.2018 - 30.4.2018 Program je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří chtějí investovat do snížení energetické náročnosti v objektech, které využívají ke svému podnikání a to prostřednictvím pořízení a instalace...
>>

Operační program Životní prostředí - Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

08.01.2018 14:44
Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní   - od 8.1. 2018 - 2.7.2018 analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni,...
>>

Dotace Ústecký kraj

03.01.2018 11:10
Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2018  od 15. ledna 2018 do 15. února 2018 Začlenění programů prevence rizikového chování do výuky Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování Maximální výši dotace 50.000,-Kč Dotace je poskytována ve výši...
>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.