Aktuálně vyhlášené výzvy

Druhá výzva Programu zeleň do měst a jejich okolí

06.01.2015 07:22
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR otevírají příjem žádostí o poskytnutí dotace na budování a rozvoj městské či obecní zeleně. Na Program podpory sídelní zeleně MŽP uvolnilo z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR celkem 40 milionů Kč. Žadatelé z...
>>

22. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

19.12.2014 09:32
Státní zemědělský investiční fond (SZIF)   vyhlašuje 22. příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova pro podpoření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků I.1.2.1 Lesnická technika I.1.3.1 Přidávání hodnoty           zemědělským a potravinářským...
>>

Výzva k podání žádostí o příspěvek z Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020

16.12.2014 08:31
Odbor životního prostředí a zemědělství vyzívá k podání žádosti o poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020.    Cílem podpory stanovené dotačním rámcem je zachování a obnova lesních ekosystémů včetně obnovy porostů...
>>

MŽP dá 20 milionů na vzdělávací projekty zaměřené na životní prostředí

12.12.2014 08:13
Ministerstvo životního prostředí zahájilo příjem žádostí na projekty zaměřené na ekologickou výchovu, vzdělávání či poradenství v oblasti životního prostředí. MŽP vyhradilo na projekty v rámci Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství 20 milionů Kč z prostředků Státního...
>>

Vyhlášen Program prevence kriminality na rok 2015

12.12.2014 08:08
Ministerstvo vnitra ČR v souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“ (usnesení vlády č. 925)  informuji o vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2015.   Cíle Programu prevence kriminality...
>>

Vyhlášen Program prevence kriminality na rok 2015

12.12.2014 07:59
Ministerstvo vnitra ČR v souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“ (usnesení vlády č. 925)  informuji o vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2015.   Cíle Programu prevence kriminality...
>>

Téměř 700 pro zabezpečenější data měst a obcí

09.12.2014 07:34
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR navýšilo 4. prosince 2014 finanční alokaci výzvy na podporu zavádění ICT v územní veřejné správě v Integrovaném operačním programu. Cílem výzvy je posílit bezpečnost dat, elektronizovat procesy a digitalizovat data za účelem rychlé a efektivní práce úřadů. Výzva...
>>

MMR výzva - 74 milionů na podporu bydlení

04.12.2014 09:35
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o dotaci z programu Podpora bydlení. V celkem třech podprogramech lze žádat o prostředky na regeneraci panelových sídlišť, výstavbu technické infrastruktury a opravu domovních olověných rozvodů. Jednotlivé...
>>

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2015

04.12.2014 09:22
Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo, že chce formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý...
>>

MMR otevřelo výzvu pro bezbariérové úpravy budov

04.12.2014 09:07
Celkem patnácti miliony korun hodlá Ministerstvo pro místní rozvoj v příštím roce pomoci městům a obcím v odstraňování bariér. O dotace na Podporu odstraňování bariér v budovách a Euroklíč 2015 je možné žádat od 1. prosince až do 16. února 2015. Cílem podprogramu Podpora odstraňování bariér v...
>>
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.