Aktuálně vyhlášené výzvy

Dotační program "SPORT 2015"

12.01.2015 10:26
Ústecký kraj vyhlašuje dotační program "SPORT 2015". Program se řídí „Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje a záštit představitelů kraje“ (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/26Z/2011 ze dne 2....
>>

Až 14 milionů krajům na zpracování krajských plánů odpadového hospodářství

12.01.2015 08:48
Ministerstvo životního prostředí zahajuje příjem žádostí o příspěvek na tvorbu krajských plánů odpadového hospodářství, které budou vycházet z Plánu odpadového hospodářství ČR 2015-2024 (POH ČR), schváleného vládou v prosinci loňského roku. Ministr Brabec na podporu vypracování krajských plánů...
>>

Ústecký kraj vyhlašuje dotační program - „Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2015“

08.01.2015 09:09
Cílem programu je záchrana a obnova hmotného kulturního dědictví, které je prohlášeno za kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Prioritně: 1) záchrana a obnova kulturních památek v Ústeckém kraji, uvedených v seznamu...
>>

Ústecký kraj vyhlašuje dotační program - „Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2015“

08.01.2015 09:05
Cílem programu je finančně podpořit záchranu a obnovu drobných památek, které dotvářejí kulturní krajinu Ústeckého kraje, tj. hmotného kulturního dědictví, které není prohlášeno za kulturní památku dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, veznění pozdějších předpisů. Jde o drobnou...
>>

Ústecký kraj vyhlašuje dotační program - „Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok 2015“

08.01.2015 08:57
Tento dotační program je určen k podpoře stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje, především na jejich zájezdovou činnost na území kraje, na zajištění svozu diváků, posílení atraktivnosti repertoáru (hostování sólistů) a dalších...
>>

Ústecký kraj vyhlašuje dotační program - "Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2015“

08.01.2015 08:49
Dotační program je určen k podpoře projektů z oblasti kultury, zejména k rozšíření nabídky a podpoře pořádání kulturních akcí, k podpoře subjektů zabezpečujících kulturní aktivity, k reprezentaci kraje v oblasti kultury, k rozvoji tvořivosti a estetické výchovy, aktivní kulturní tvorby a...
>>

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Podpora regionů

07.01.2015 09:27
Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. Grantové řízení je určeno pro všechny...
>>

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotaci na PEČOVATELSKÉ A VSTUPNÍ BYTY

07.01.2015 08:49
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu z prostředků podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů. O nevratnou investiční dotaci na vznik Pečovatelských a Vstupních bytů. O dotaci mohou žádat obce, fyzické osoby podnikající a právnické...
>>

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Oranžové schody pro rok 2015

06.01.2015 07:37
Grantové řízení Oranžové schody 2015 je určeno na podporu bezbariérového přístupu pro žáky, studenty a pedagogy na školách. Odstranění bariér zlepší možnosti vzdělávání žáků/studentů se zdravotním postižením, podpoří vzájemnou integraci a zajistí všem důstojné podmínky na cestě ke...
>>

Nadace ČEZ vyhlašuje 1. kolo grantového řízení Stromy pro rok 2015

06.01.2015 07:27
Grantové řízení Stromy je zaměřeno na zlepšení životního prostředí prostřednictvím podpory liniové výsadby stromů. Žadatelem mohou být obce nebo městské části. Žádost lze podat výhradně prostřednictvím webového formuláře na...
>>
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.