Aktuálně vyhlášené výzvy

Aktuálně v SZIF - 19. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (PRV)

18.06.2013 13:43
Příjem žádostí bude probíhat od 19. 6. do 2. 7. 2013 na regionálních odborech SZIF do 15:00 hodin a v případě opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce na centrálním pracovišti SZIF do 16:30. Do této doby musí být Potvrzení o přijetí vygenerované z Portálu farmáře obsahující identifikátor...
>>

Dotační programy Ministerstva životního prostředí na pomoc po povodních

14.06.2013 08:38
Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa dnes představil dva dotační programy na zmírnění následků povodní.    Prvním z nich je program na výměnu kotlů, který je určený územně samosprávným celkům a fyzickým osobám. Celkem je připraveno 100 milionů korun. V případě obcí bude...
>>

Nová zelená úsporám 2013 startuje, na lepší bydlení rozdělí přes miliardu

14.06.2013 08:31
Nový program Ministerstva životního prostředí nabídne na zateplení domů víc než jednu miliardu korun. Nyní je pro něj vyčleněna jedna miliarda ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR, z prodeje emisních povolenek je připraveno 300 milionů korun, dalších 500 milionů z prodeje povolenek pak...
>>

Stáže pro mladé

11.06.2013 11:04
Fond dalšího vzdělávání (FDV), příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí, je realizátorem projektu, který nabízí žákům a studentům posledních ročníků získání pracovní praxe ještě během studia. Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání (Stáže pro mladé) se tímto snaží řešit...
>>

Stáže ve firmách

11.06.2013 11:01
Fond dalšího vzdělávání (FDV), příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), v červnu 2012 zahájil realizaci projektu Stáže ve firmách - vzdělávání praxí (registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/41.0001). Hlavním cílem projektu je zavedení inovativního systému dalšího...
>>

Ministerstvo vnitra - výzva pro ÚSC

16.05.2013 11:50
Od 15. dubna do 9. srpna 2013 lze předkládat projektové žádosti do výzvy Ministerstvo vnitra v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost »Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a optimali-zace chodu úřadů a územních samosprávných celků«. Výzva je určena mj. i svazkům, asociacím a sdružením ÚSC....
>>

Regionální rozvojový fond

16.05.2013 11:44
Regionální rozvojový fond (RRF) poskytl prostřednictvím Čes-komoravské záruční a rozvojové banky obcím tři nové úvěry na rekonstrukce obecní infrastruktury v celkové výši 14,5 mil. Kč. Úvěry byly schváleny v březnu. Šestimilionový úvěr obdrží va-lašská obec Poteč na odkanalizování splaškových vod....
>>

Projekt CZECHEKOSYSTEM

16.05.2013 11:39
Agentura CzechInvest vyhlašuje dnem 2.4.2013 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci projektu CzechEkoSystem, který je podpořen z programu PORADENSTVÍ. Na tuto výzvu je alokováno 128 mil. Kč. Cílem projektu je zlepšení kvality a dostupnosti specifických pora-denských služeb zaměřených na...
>>

XLVI. výzva Operační program životní prostředí - Prioritní osa 6

16.05.2013 11:37
S ohledem na poslední rok řádného programového období Operačního programu Životní prostředí a nutnost maximalizo-vat alokování prostředků do realizovaných projektů, přistoupilo Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR k vyhlášení mimořádné výzvy na projekty v rámci...
>>

XLVII. výzva Operační program životní prostředí - Prioritní osa 5

16.05.2013 11:33
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Stát-ního fondu životního prostředí České republiky XLVII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu v rámci PO 5 se přijímají od 2.5. do 31.10. 2013 Žádosti o podporu...
>>
<< 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.