Aktuálně vyhlášené výzvy

MŠMT vyhlašuje rozvojový program "Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015"

25.02.2015 07:05
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro rok 2015rozvojový program ve vzdělávání. Cílem tohoto programu je poskytnout právnickým osobám vykonávajícím činnost školského poradenského zařízení všech zřizovatelů poskytnout neinvestiční finanční prostředky určené na nákup...
>>

MŠMT vyhlašuje neinvestiční dotační program "Podpora zabezpečení škol a školských zařízení"

23.02.2015 10:50
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vydává Minimální standard bezpečnosti a zároveň vyhlašuje neinvestiční dotační program "Podpora zabezpečení škola školských zařízení". MŠMT vydává Minimální standard bezpečnosti, který je metodickým  doporučením k zajištění bezpečnosti a ochrany...
>>

MŠMT vyhlašuje rozvojový program "Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015"

23.02.2015 10:26
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro rok 2015 rozvojový program ve vzdělávání. Cílem programu je poskytnout právnickým osobám vykonávajícím činnost školy všech zřizovatelů neinvestiční finanční prostředky na nákup učebních pomůcek kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro...
>>

MŠMT vyhlašuje dotační program "Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří"

23.02.2015 10:11
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na rok 2015. Dotace jsou poskytovány právnickým osobám vykonávajícím činnost střední školy, konzervatoře nebo vyšší...
>>

Státní fond životního prostředí otevřel pro nedočerpání programu další mimořádnou výzvu s finanční alokací téměř 2 miliard Kč

23.02.2015 09:59
Státní fond životního prostředí otevřel pro nedočerpání programu další mimořádnou výzvu s finanční alokací téměř 2 miliard Kč.  PŘEHLED DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ V RÁMCI 64. VÝZVY 1) SVOZOVÁ TECHNIKA - dotace až 90 % - projekty zaměřené na svoz komunálního nebo biologicky rozložitelného...
>>

Rozvojový program MŠMT - Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015

20.02.2015 08:56
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy („MŠMT“) v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pro rok 2015 rozvojový program ve vzdělávání Vybavení...
>>

Ministerstvo životního prostředí - PO 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

19.02.2015 08:05
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životní- ho prostředí České republiky LXV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádosti je možné předkládat do 23. března 2015 Výzva se vztahuje k Prioritní ose 7 -...
>>

19. výzva Ministerstva zdravotnictví

05.02.2015 14:22
Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu oblasti intervence 3.2. Služby v oblasti veřejného zdraví ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje 19. výzvu prioritní oblasti 3 - Zvýšení kvality a dostupnost veřejných...
>>

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Oranžový přechod pro rok 2015.

02.02.2015 08:37
Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Oranžový přechod pro rok 2015. Grantové řízení Oranžový přechod je zaměřeno na podporu zvyšování bezpečnosti formou  instalace osvětlení přechodů pro chodce. Nadační příspěvek je určen na instalaci sloupového osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných...
>>

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státnío fondu životního prostředí České republiky výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory OPŽP

02.02.2015 08:01
 Ministerstvo životního prostředí prodtřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vyhlašuje výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci operačního programu Životní prostředí.   Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně...
>>
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.