Akce a semináře

Vintířovská pouť

20.06.2016 14:32

Obec Radonice a Klub přátel historických památek, o.s si vás dovolují pozvat na tradiční Vintířovskou pouť, která se uskuteční ve dnech 2. - 3. 7. 2016.

Sobota 2. 7. 2016

 • Areál u Kulturního domu v Radonicích
 • Program od 9:00 - 24:00 hodin (ve 23:00 hodin ohňostroj)
 • Celým odpolednem vás bude provázet moderátor a DJ Lukáš Budai
 • Občerstvení po celý den zdarma

Neděle 3. 7. 2016

 • Poutní kaple Panny Marie na Vintířovském vrchu
 • Program od 10:00 - 13:30 hodin
 • Po celý den zajištěno občerstvení, prodej koláčů a upomínkových předmětů

Více informací v přiloženém letáčku zde:

>>

OPZ: Vyhlášení výzvy na podnikové vzdělávání zaměstnanců

20.06.2016 14:31

Byla vyhlášena nová výzva na podnikové vzdělávání zaměstnanců - výzva č. 043 z Operačního programu Zaměstnanost.

Informace o výzvě:

 • Specifický cíl: Specifickými cíli výzvy č. 043 "Podnikové vzdělávání zaměstnanců " je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.
 • Číslo: 043
 • Platnost od: 15. 6. 2016 8:30
 • Platnost do: 31. 8. 2016 17:00
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Prioritní osa: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Operační program: Operační program Zaměstnanost
 • Programové období: 2014-2020
 • Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti
 • Typ výzvy: otevřená
 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 7. 2016, 4:00 hodin
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 8. 2016, 17:00 hodin
 • Oprávnění žadatelé: obchodní korporace (obchodní společnosti - v.o.s., k.s., s.r.o., a.s., e.s., e.h.z.s., družstva), státní podnik, OSVČ, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené vlastním zákonem
 • Z výše uvedených oprávněných žadatelů jsou vyloučeny: školy a školská zařízení, zadavatelé, poskytovatelé a další subjekty působící v oblasti sociálního začleňování/sociálních služeb, ...

Míra podpory:

 • EU: 85%
 • Státní rozpočet: 0%
 • Žadatel: 15%
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500.000,- Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10.000.000,- Kč
 • Forma financování: Ex post

Výzva

Zdroj a více informací: ESFČR

>>

Hejtman: V kraji jsou potřeba technicky vzdělaní studenti

16.06.2016 07:27

Na Gymnáziu a střední průmyslové škole v Duchcově proběhl první ročník Technických her. Slavnostního zahájení se zúčastnil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, starosta Duchcova Zbyněk Šimbera a řada dalších hostů.

Akce si klade za cíl zvýšit zájem o studium technických oborů zejména u žáků základních škol, kteří se dvoudenních soutěží zaměřených na technické, matematické a logické dovednosti, zúčastnili. Odměnou za splněné úkoly a prokázané dovednosti byl certifikát Mladý technik. „Jako žáci základních škol, máte celý život před sebou a pokud se rozhodnete, že půjdete na technické odbory, tak si dovoluji říct, že máte zajištěnou perspektivu do budoucna, jelikož právě technicky vzdělaných je na trhu práce nejméně a je po nich největší poptávka,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček na úvod setkání. „Chtěl bych určitě poděkovat škole, která je naší příspěvkovou organizací, že uspořádala tuto soutěž,“ dodal hejtman, který si následně spolu s vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu Dagmar Waicovou a dalšími hosty prohlédl budovu školy.

 

Přítomni byli i zástupci firem, které právě technicky vzdělané potřebují. Součástí programu také byla přednáška na téma geologie Podkrušnohoří, poté následoval samotný průběh soutěží na jednotlivých stanovištích. „Věříme, že se pořádání této soutěže v naší škole stane tradicí do budoucna,“ řekla ředitelka školy Jana Poláková.

foto
Přivítání hejtmana Oldřicha Bubeníčka s ředitelkou školy Janou Polákovou.

foto
Slavnostní zahájení prvních Technických her na duchcovské škole.

foto
Hejtman Oldřich Bubeníček s vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu Dagmar Waicovou.

foto
Hejtman na úvod promluvil o budoucnosti technických oborů.

foto
Dvoudenní akce je určena pro žáky základních škol.

foto
Prohlídka prostorů a učeben duchcovské školy.

 

foto

foto
Každý, kdo projevil svoje dovednosti, obdržel certifikát Mladý technik
.

foto
Úkoly žáci plnili na několika stanovištích.

 

Více informací vč. zdroje zde.

>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky

Traktoriáda 18.6.2016

25.05.2016 11:29
Hasiči Mašťov již poosmé pořádají Tractor cup...
>>

Členská schůze 19.5.2016

20.05.2016 08:34
Dne 19.5.2016 proběhlo jednání členské schůze.Na...
>>

Semináře pro obce o chytrém hospodaření s vodou

30.03.2016 09:06
„Chytré hospodaření s vodou - možnosti finanční...
>>
Všechny články
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vítejte na našem webu

 

Hospodářská a sociální rada Chomutovska je sdružením fyzických a právnických osob, které bylo založeno dne 31.5.2000 registrací stanov u Ministerstva vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/43874/00-R.

 

 

 Hlavní cíle a činnost HSRCH

 • Zabývá se zabezpečením potřeb a zájmů členů rady, zajištěním koordinace některých společenských činností, odborných služeb v oblasti průmyslu a v obchodním partnerství, uplatňováním zájmů členů rady ve vnějším ekonomickém, sociálním a politickém prostředí.  
 • Vyvíjí iniciativní a koordinační činnost s cílem rozvoje a obnovy regionu, dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu, podpory malého a středního podnikání - včetně spolupráce se zahraničními partnery, snížení nezaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst.
 • Podílí se na plnění strategických dokumentů ČR, Ústeckého kraje, předkládá a prosazuje vlastní projekty k rozvoji regionu.
 • Navazuje a rozvíjí styky s Hospodářskými a sociálními radami kraje  a obdobnými institucemi v České republice i zahraničí a uzavírá s nimi dohody. Ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Chomutově pořádá výstavu „Vzdělávání“.
 • Každý rok vyhlašuje Fond podpory projektů. Jeho prostředky jsou přednostně určeny pro kvalitní přípravu reálných projektů, dále na aktivity, které přispějí k revitalizaci a rozvoji regionu.
 • HSRCH nabízí zpracovávání žádostí o dotace z vhodných dotačních titulů, evidenci a konzultaci projektových záměrů, celkovou administraci projektů.
 • HSRCH nabízí svým členům propagaci akcí, které pořádají, na svých internetových stránkách, v Informačních listech i přímým mailingem.
 • Dvakrát do měsíce tvoří úřad HSRCH bulletin s názvem Informační listy HSRCH. Členové se zde mohou dočíst o programech podpor, nejaktuálnějších událostech uplynulého měsíce v Chomutovském regionu.

 

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.