Akce a semináře

Seminář - Územní plánování pro samosprávy obcí

17.05.2019 11:17

Zveme Vás na seminář Územní plánování pro samosprávy obcí, který se koná 18.6.2019 v prostorách OHK v Chomutově .

Pozvánka ZDE

Online přihláška  ZDE

>>

Seminář - Microsoft Excel pro pokročilé

15.05.2019 06:45

Zveme Vás na seminář Microsoft Excel pro pokročilé, který se koná 4.6.2019 od 9 hodin v prostorách OHK v Chomutově

Pozvánka ZDE

Online přihláška ZDE

>>

Seminář - Microsoft EXCEL pro pokročilé

02.05.2019 08:56

Zveme Vás  na seminář Microsoft Excel pro pokročilé, který se uskuteční dne 30. května 2019 od 9:00 hod v prostorách OHK v Chomutově.

Pozvánka ZDE

Elektronická přihláška ZDE


 

>>

Smart region fórum Ústeckého kraje

18.04.2019 14:40

 

Jménem Ústeckého kraje a jeho partnerů si Vás dovolujeme pozvat na SMART REGION FÓRUM Ústeckého kraje, které je určeno zástupcům obcí, měst, podniků, firem, sociálních partnerů a všem ostatním, které zajímají “chytrá řešení” pro budoucnost kraje.

Součástí fóra jsou 2 paralelně probíhající konference:
1) Konference SMART REGION
Diskuse o koordinaci konceptů SMART REGION a SMART CITIES
Tematické okruhy: Koncept Smart Region, krajská IT platforma, SMART řešení pro města/obce atd.
“velký sál” – kino Svět Chomutov

2) Konference SMART VODA
“Chytrá voda” – řešení pro udržitelný rozvoj Ústeckého kraje
Tematické okruhy: Situace v Ústeckém kraji, Potenciál vody v ÚK a chytrá řešení v oblasti hospodaření s vodou.
“malý sál” – kino Svět Chomutov

Místo konání: Mostecká 5786, Chomutov
Čas konání: 9:30-15:30 hod.
Program: www.forumusteckykraj.cz
Registrace účastníků: http://www.forumusteckykraj.cz/smart/

 

Více informací ZDE 

>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vítejte na našem webu

 

 

Hlavní cíle a činnost
 

  • Zabezpečujeme potřeby a zájmy členů rady.
  • Zajišťujeme koordinaci některých společenských činností, odborných služeb v oblasti průmyslu a v obchodním partnerství
  • Vyvíjíme iniciativní a koordinační činnost s cílem rozvoje a obnovy regionu, dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu, podpory malého a středního podnikání - včetně spolupráce se zahraničními partnery, snížení nezaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst.
  • Podílíme se na plnění strategických dokumentů ČR, Ústeckého kraje, předkládáme a prosazujeme vlastní projekty k rozvoji regionu.
  • Nabízíme zpracovávání žádostí o dotace z vhodných dotačních titulů, evidenci a konzultaci projektových záměrů, celkovou administraci projektů.
  • Nabízíme svým členům propagaci akcí, které pořádají, na svých internetových stránkách, v Informačních listech i přímým mailingem.
  • Navazujeme a rozvíjíme styky s Hospodářskými a sociálními radami kraje a obdobnými institucemi v České republice i zahraničí a uzavíráme s nimi dohody.

 

 

Hospodářská a sociální rada Chomutovska je sdružením fyzických a právnických osob, které bylo založeno dne 31.5.2000 registrací stanov u Ministerstva vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/43874/00-R.

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.