Akce a semináře

Proplácení ROP Severozápad se blíží ke svému konci

24.05.2016 09:39

Členové Výboru Regionální rady (VRR) na svém zasedání v Chomutově dne 16. 5. 2016 vzali na vědomí aktuální stav proplacených prostředků z ROP Severozápad (území zahrnující Karlovarský a Ústecký kraj). Výše proplacené dotace přesáhla 19 miliard korun. Za tímto číslem se skrývá 534 úspěšně ukončených projektů.

Úřad Regionální rady již finalizuje administraci proplácení posledních dotací především u projektů, které byly realizované ke konci roku 2015. Prostředky musí být příjemcům dotací proplaceny nejpozději do poloviny měsíce června 2016. Podle vývoje aktuálně běžících veřejnosprávních kontrol stihne ROP Severozápad prostředky určené k proplacení poslat našim příjemcům ještě dříve než je nejzazší termín.

Hlasováním neprošla žádost obce Strupčice o prodloužení termínu ukončení fyzické realizace projektu Přístavba tělocvičny k ZŠ Strupčice. Obec Strupčice proplatila fakturu za stavební práce s dvoudenním zpožděním. Dle pravidel ROP Severozápad byl nejzazším termínem pro úhradu faktur právě den ukončení fyzické realizace projektu a tento termín byl stanoven předem ve smlouvě o poskytnutí dotace. VRR dále schválil změny rozpočtu Regionální rady nebo proplacení Žádosti o platbu u projektu Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum.

Zdroj

>>

MŽP dá 60 milionů na ekologickou likvidaci autovraků

24.05.2016 09:25

Ministerstvo životního prostředí dá 60 milionů korun na ekologické zpracování autovraků. Žádosti o podporu mohou v rámci Národního programu Životní prostředí podávat právnické a fyzické osoby, které mají oprávnění podnikat v oboru nakládání s nebezpečnými odpady a mají souhlas k provozování autovrakoviště. Žádosti o dotaci za rok 2016 začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat začátkem příštího roku. Příspěvek tak bude možné získat i zpětně za ekologicky zpracované autovraky v tomto roce. MŽP proto upozorňuje žadatele, aby si již nyní schraňovali dokumenty potřebné pro podání žádosti.

Nově otevřená výzva z Národního programu Životní prostředí míří stejně jako ta z loňského roku [1] na podporu rozvoje systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání autovraků prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení. Zájemci o dotaci za rok 2016 mohou žádosti o podporu včetně potřebných dokumentů [2] podávat od 2. ledna roku 2017.

Více informací zde.

>>

Rada kraje nesouhlasí s postojem vlády k (ne)řešení sociálních dopadů při útlumu těžby uhlí v Ústeckém kraji

24.05.2016 09:08

Ministerstvo životního prostředí dá 60 milionů korun na ekologické zpracování autovraků. Žádosti o podporu mohou v rámci Národního programu Životní prostředí podávat právnické a fyzické osoby, které mají oprávnění podnikat v oboru nakládání s nebezpečnými odpady a mají souhlas k provozování autovrakoviště. Žádosti o dotaci za rok 2016 začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat začátkem příštího roku. Příspěvek tak bude možné získat i zpětně za ekologicky zpracované autovraky v tomto roce. MŽP proto upozorňuje žadatele, aby si již nyní schraňovali dokumenty potřebné pro podání žádosti.

Více informací zde.

>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky

Semináře pro obce o chytrém hospodaření s vodou

30.03.2016 09:06
„Chytré hospodaření s vodou - možnosti finanční...
>>

Časopis Priorita se vrací k zvýhodněným půjčkám SFŽP ČR

29.03.2016 07:53
Priorita se vrací k zvýhodněným půjčkám SFŽP...
>>

Návrh novely stavebního zákona bude opětovně projednán

29.03.2016 07:33
Návrh novely stavebního zákona bude opětovně...
>>
Všechny články
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vítejte na našem webu

 

Hospodářská a sociální rada Chomutovska je sdružením fyzických a právnických osob, které bylo založeno dne 31.5.2000 registrací stanov u Ministerstva vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/43874/00-R.

 

 

 Hlavní cíle a činnost HSRCH

  • Zabývá se zabezpečením potřeb a zájmů členů rady, zajištěním koordinace některých společenských činností, odborných služeb v oblasti průmyslu a v obchodním partnerství, uplatňováním zájmů členů rady ve vnějším ekonomickém, sociálním a politickém prostředí.  
  • Vyvíjí iniciativní a koordinační činnost s cílem rozvoje a obnovy regionu, dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu, podpory malého a středního podnikání - včetně spolupráce se zahraničními partnery, snížení nezaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst.
  • Podílí se na plnění strategických dokumentů ČR, Ústeckého kraje, předkládá a prosazuje vlastní projekty k rozvoji regionu.
  • Navazuje a rozvíjí styky s Hospodářskými a sociálními radami kraje  a obdobnými institucemi v České republice i zahraničí a uzavírá s nimi dohody. Ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Chomutově pořádá výstavu „Vzdělávání“.
  • Každý rok vyhlašuje Fond podpory projektů. Jeho prostředky jsou přednostně určeny pro kvalitní přípravu reálných projektů, dále na aktivity, které přispějí k revitalizaci a rozvoji regionu.
  • HSRCH nabízí zpracovávání žádostí o dotace z vhodných dotačních titulů, evidenci a konzultaci projektových záměrů, celkovou administraci projektů.
  • HSRCH nabízí svým členům propagaci akcí, které pořádají, na svých internetových stránkách, v Informačních listech i přímým mailingem.
  • Dvakrát do měsíce tvoří úřad HSRCH bulletin s názvem Informační listy HSRCH. Členové se zde mohou dočíst o programech podpor, nejaktuálnějších událostech uplynulého měsíce v Chomutovském regionu.

 

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.