Akce a semináře

KRUŠNOHORSKÝ BYZNYS DAY - VELETRH OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

23.06.2017 07:55

SETKÁNÍ PODNIKATELŮ, MĚST, OBCÍ, ERK, VŠ,...

 

Dne 24.10.2017 se v Městském divadle v Chomutově uskuteční již 2. ročník veletrhu Krušnohorský Byznys Day !

Budete si moct vyměnit zkušenosti se zahraničními partnery, konzultovat s vládními i nevládními institucemi.

Celý veletrh budou doprovázet odborné semináře zaměřené na : cestovní ruch, komunální služby, smart technologie, stavebnictví, školství, apod.

Pozvánka

>>

Technodays 2017 - Tisková zpráva

01.06.2017 13:22

Ve dnech 20. – 22. dubna 2017 Okresní hospodářská komora v Chomutově ve spolupráci s KULTUROU A SPORT CHOMUTOV, s.r.o. zrealizovala již pátý ročník prezentačního veletrhu firem s technickými obory a řemesly TECHNODAYS s mottem „ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO“.

 

Okresní hospodářská komora v Chomutově tímto děkuje firmám a všem partnerům a sponzorům akce, bez nichž by tato již celorepublikově známá akce nevznikla a díky nimž bylo umožněno v tak velkém rozsahu akci realizovat. Jsou jimi Ústecký kraj, Město Chomutov, Město Kadaň, Město Jirkov, C.O.T. Media; CzechInvest – Agentura pro podporu podnikání a inovace; Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s, Hospodářská a sociální rada Chomutovska, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a IHK Chemnitz – obchodní a průmyslová komora.

Tisková zpráva zde

 

>>

RODINNÉ VANDROVÁNÍ 20.11.2017

05.05.2017 10:04

Dne 20. května 2017 se v Kalku u hřiště koná Rodinné vandrování.

Turistické trasy pro pěší: 9, 17 a 25 km

Dětská pohádková trasa: 5 km

Startovné 25,- Kč

Příloha č. 7 - Rodinné Vandrování.pdf (2412000)

>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vítejte na našem webu

 

Hospodářská a sociální rada Chomutovska je sdružením fyzických a právnických osob, které bylo založeno dne 31.5.2000 registrací stanov u Ministerstva vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/43874/00-R.

 

 

 Hlavní cíle a činnost HSRCH

  • Zabývá se zabezpečením potřeb a zájmů členů rady, zajištěním koordinace některých společenských činností, odborných služeb v oblasti průmyslu a v obchodním partnerství, uplatňováním zájmů členů rady ve vnějším ekonomickém, sociálním a politickém prostředí.  
  • Vyvíjí iniciativní a koordinační činnost s cílem rozvoje a obnovy regionu, dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu, podpory malého a středního podnikání - včetně spolupráce se zahraničními partnery, snížení nezaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst.
  • Podílí se na plnění strategických dokumentů ČR, Ústeckého kraje, předkládá a prosazuje vlastní projekty k rozvoji regionu.
  • Navazuje a rozvíjí styky s Hospodářskými a sociálními radami kraje  a obdobnými institucemi v České republice i zahraničí a uzavírá s nimi dohody. Ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Chomutově pořádá výstavu „Vzdělávání“.
  • Každý rok vyhlašuje Fond podpory projektů. Jeho prostředky jsou přednostně určeny pro kvalitní přípravu reálných projektů, dále na aktivity, které přispějí k revitalizaci a rozvoji regionu.
  • HSRCH nabízí zpracovávání žádostí o dotace z vhodných dotačních titulů, evidenci a konzultaci projektových záměrů, celkovou administraci projektů.
  • HSRCH nabízí svým členům propagaci akcí, které pořádají, na svých internetových stránkách, v Informačních listech i přímým mailingem.
  • Dvakrát do měsíce tvoří úřad HSRCH bulletin s názvem Informační listy HSRCH. Členové se zde mohou dočíst o programech podpor, nejaktuálnějších událostech uplynulého měsíce v Chomutovském regionu.

 

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.