Akce a semináře

OPPIK - MPO zrušilo mimořádnou výzvu II v programu Potenciál

30.08.2016 10:25

Na přelomu měsíců září – říjen 2016 bude tedy vyhlášena až plánovaná (třetí) podzimní Výzva v programu Potenciál. MPO zároveň rozhodlo o navýšení první Výzvy programu Potenciál, a to na 2,9 mld.

Dotační program Potenciál (součást OPPIK) poskytuje podporu pro investice do podnikového zázemí pro realizaci průmyslového výzkumu a vývoje (pořízení hardwaru a softwaru, laboratorního vybavení, nástrojů a strojů, které budou sloužit k vývoji nových produktů).

Zdroj: OPPIK

>>

OPŽP - Změna projektů schválených k podpoře z OPŽP

30.08.2016 10:24

Namísto tří již dříve schválených projektů společnosti ArcelorMittal Ostrava, které byly přesunuty do zásobníků projektů, bylo Ministerstvem životního prostředí schváleno 24 jiných projektů, které podpoří zlepšení kvality ovzduší v ČR.

Ministerstvo životního prostředí schválilo dotaci v celkové výši téměř 816 milionů korun pro 24 projektům z 8. výzvy OPŽP zaměřeným na snižování emisí ze stacionárních zdrojů. Tyto projekty tak nahradily již dříve schválené tři projekty společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s s celkovým požadavkem dotace z EU v hodnotě 825 milionů korun, které byly na žádost žadatele přesunuty do zásobníku projektů.

Realizací nově schválených projektů dojde například ke snížení emisí výtopny na biomasu v Kašperských Horách, ke snížení fugitivních emisí homogenizační skládky v Ostravě nebo ke snížení emisí NOx z provozu Krokové žíhací pece ve VÍTKOVICE STEEL a.s.

Přehled schválených projektů

Zdroj

>>

OPŽP - Dotační programy se představí na stavebním veletrhu For Arch

30.08.2016 10:23

Mezinárodní stavební veletrh For Arch se koná 20. – 24. září 2016 v areálu PVA Expo Praha v Letňanech. Stánek Státního fondu životního prostředí ČR najdete v hale 1 – číslo stánku E17. Po celou dobu konání akce budou odborníci ze SFŽP ČR připraveni poskytnout vám kromě obecných informací také individuální konzultace a poradenství. Dozvíte se aktuální informace o právě vyhlášených výzvách k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 i informace o dotačních příležitostech, které nabízí program Nová zelená úsporám. Denně se také můžete na našem stánku zúčastnit krátkých seminářů, kde vám představíme postup k získání dotace krok za krokem.

DOPROVODNÝ PROGRAM:

Středa – 21. 9. 2016

Přednáška: Doložení realizace výstavby pasivních domů v programu Nová zelená úsporám (přednáška NZÚ v rámci bloku Centra pasivního domu)
Čas: 10:30-11:00 hodin
Místo konání: konferenční centrum, sál č. 2
Vstup: volný

Pátek – 23. 9. 2016

Přednáška: Doložení realizace výstavby pasivních domů v programu Nová zelená úsporám (přednáška NZÚ v rámci bloku Centra pasivního domu)
Čas: 10:30-11:00 hodin
Místo konání: konferenční centrum, sál č. 2
Vstup: volný

Sobota – 24. 9. 2016

Přednáška: Snižování energetické náročnosti obytných budov s podporou z programu Nová zelená úsporám
Čas: 12:00-13:00 hodin
Místo konání: konferenční centrum, sál č. 3
Vstup: volný

Konferenční sály 2 a 3 se nachází v konferenčním centru ve vstupní hale 1 (mapa). Mezinárodní stavební veletrh For Arch 2016 bude probíhat zároveň s veletrhy For Stav, For Therm, For Wood a veletrhem bazénů, koupacích jezírek, technologií a saun. Volnou vstupenku si můžete stáhnout elektronicky.

Zdroj: OPŽP

>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky

Traktoriáda 18.6.2016

25.05.2016 11:29
Hasiči Mašťov již poosmé pořádají Tractor cup...
>>

Členská schůze 19.5.2016

20.05.2016 08:34
Dne 19.5.2016 proběhlo jednání členské schůze.Na...
>>

Semináře pro obce o chytrém hospodaření s vodou

30.03.2016 09:06
„Chytré hospodaření s vodou - možnosti finanční...
>>
Všechny články
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vítejte na našem webu

 

Hospodářská a sociální rada Chomutovska je sdružením fyzických a právnických osob, které bylo založeno dne 31.5.2000 registrací stanov u Ministerstva vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/43874/00-R.

 

 

 Hlavní cíle a činnost HSRCH

  • Zabývá se zabezpečením potřeb a zájmů členů rady, zajištěním koordinace některých společenských činností, odborných služeb v oblasti průmyslu a v obchodním partnerství, uplatňováním zájmů členů rady ve vnějším ekonomickém, sociálním a politickém prostředí.  
  • Vyvíjí iniciativní a koordinační činnost s cílem rozvoje a obnovy regionu, dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu, podpory malého a středního podnikání - včetně spolupráce se zahraničními partnery, snížení nezaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst.
  • Podílí se na plnění strategických dokumentů ČR, Ústeckého kraje, předkládá a prosazuje vlastní projekty k rozvoji regionu.
  • Navazuje a rozvíjí styky s Hospodářskými a sociálními radami kraje  a obdobnými institucemi v České republice i zahraničí a uzavírá s nimi dohody. Ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Chomutově pořádá výstavu „Vzdělávání“.
  • Každý rok vyhlašuje Fond podpory projektů. Jeho prostředky jsou přednostně určeny pro kvalitní přípravu reálných projektů, dále na aktivity, které přispějí k revitalizaci a rozvoji regionu.
  • HSRCH nabízí zpracovávání žádostí o dotace z vhodných dotačních titulů, evidenci a konzultaci projektových záměrů, celkovou administraci projektů.
  • HSRCH nabízí svým členům propagaci akcí, které pořádají, na svých internetových stránkách, v Informačních listech i přímým mailingem.
  • Dvakrát do měsíce tvoří úřad HSRCH bulletin s názvem Informační listy HSRCH. Členové se zde mohou dočíst o programech podpor, nejaktuálnějších událostech uplynulého měsíce v Chomutovském regionu.

 

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.