Akce a semináře

MMR: Na rozvoj regionů půjde půl miliardy korunu

20.10.2016 07:18

Obnova a rozvoj venkovských oblastí je jednou z priorit Ministerstva pro místní rozvoj. Od dnešního dne lze žádat dotaci na opravu místních komunikací, kapliček, ale třeba i na projekty komunitního života v obci či projekty spolupráce obcí. Stranou nezůstanou ani vítězové soutěže Vesnice roku. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od dnešního dne 18. října až do 30. prosince 2016.

„Život na venkově má svůj specifický ráz. Obdivujeme tradice jednotlivých regionů, ale to zdaleka nestačí. Starostům zejména těch menších obcí je třeba také finančně pomáhat s investicemi. Proto opět vyhlašujeme program obnovy a rozvoje venkova,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
  
V příštím roce tak Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří v obcích do tří tisíc obyvatel hned několik druhů projektů. Na rekonstrukce místních komunikací je připraveno 250 milionů korun, na obnovy drobných sakrálních staveb v obci je to 35 milionů korun, na  podporu zapojení generací do komunitního života v obci 178 milionů korun, na podporu spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 7 milionů korun a vítězové soutěže Vesnice roku obdrží celkem 30 milionů korun.
 
Možnými žadateli jsou obce na území České republiky, jejichž počet obyvatel nepřesáhne 3 000. Výše dotace na jeden projekt se dle jednotlivých dotačních titulů pohybuje mezi 50 a 80% uznatelných nákladů, maximálně pak 200 tisíc až 1 milion korun opět dle dotačního titulu.
 
Více informací k výzvě a způsobu podávání žádostí včetně textu podprogramu, hodnotících kritérií najdete zde.

Zdroj

>>

Na obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách přispěje MMR 50 milionů korun

20.10.2016 07:18

V rámci národních programů na příští rok vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu na podávání žádostí o podporu na obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách. Na příští rok je připraveno 50 milionů korun. Žadatele mohou své žádosti podávat do 30. 12. 2016.

„Chceme tak přispět prostřednictvím naší dotace k obnově základních funkcí v území a odstranit nebo omezit následky živelních pohrom,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Podprogram Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2016 je součástí programu financovaného ze státního rozpočtu "Podpora regionů". Dotaci lze získat na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený. Jedná se o obnovu zejména mostů a komunikací, veřejného osvětlení, veřejných prostranství a veřejných obecních budov a zařízení včetně obnovy staveb a zařízení preventivní infrastruktury. Podprogram není určen na vybudování nových protipovodňových opatření, na podporu obnovy bytového fondu ve vlastnictví obce ani k úhradě prvotních nákladů spojených s odstraňováním náplav, vyvrácených nebo zlomených dřevin, stavební sutě a zbytků zničených objektů.
 
Žadatelem mohou být obce a kraje postižené živelní pohromou. Dotace bude poskytována až do výše 70 % (obec), 40% (kraj) skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce a její čerpání může být rozloženo do dvou let. Na rok 2017 je připraveno 50 milionů korun.
 
Žádosti lze posílat od 18. 10. 2016 do 30. 12. 2016. Více informací k výzvě a způsobu podávání žádostí včetně textu podprogramu, hodnotících kritérií najdete zde.

Zdroj

>>

Na podporu bydlení je připraveno v příštím roce 411 milionů korun

20.10.2016 07:18

Ministerstvo pro místní rozvoj dnes vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o dotaci z programu Podpora bydlení. V celkem čtyřech podprogramech lze žádat o prostředky na regeneraci sídlišť, vznik podporovaných bytů, výměnu olověných rozvodů nebo pořízení výtahu a bezbariérových přístupů do bytových domů. Žádosti je možné podávat od 18. října 2016. Ze státního rozpočtu je k dispozici celkem 411 milionů korun.

„Dotace budou poskytovány na zvýšení dostupnosti bydlení a také jeho kvalitu. V praxi to pak bude znamenat, že obce mohou získat podporu na výstavbu a rekonstrukci dopravní a technické infrastruktury nebo třeba na úpravu odpočinkových a rekreačních ploch na sídlišti. Pro vlastníky, spoluvlastníky bytových domů a společenství vlastníků jednotek na výměnu olovněných rozvodů či na výstavbu výtahů a bezbariérové úpravy umožňující lepší přístup do bytového domu. Výzva bude otevřena až do třicátého prosince, žadatelé by však rozhodně neměli podcenit čas určený na přípravu projektu,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Jedná se o následující soubor podprogramů:
Podpora regenerace sídlišť
Podporované byty
Podpora výměny domovních olověných rozvodů
Bytové domy bez bariér
 
Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím elektronického formuláře a následně písemně včetně povinných příloh do podatelny ministerstva. Projekt je nutné podat nejpozději do 30. 12. 2016. Více informací zde.
 
Z důvodu větší informovanosti pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj semináře, jejichž cílem je seznámit žadatele s podmínkami vyhlášených podprogramů a dalšími informacemi důležitými pro podání žádosti a samotnou realizaci akce. Semináře se uskuteční v pondělí dne 7. 11. 2016 a ve čtvrtek dne 24. 11. 2016 jsou bezplatné a podrobnější informace získáte     zde.

Více informací zde.

>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky

Traktoriáda 18.6.2016

25.05.2016 11:29
Hasiči Mašťov již poosmé pořádají Tractor cup...
>>

Členská schůze 19.5.2016

20.05.2016 08:34
Dne 19.5.2016 proběhlo jednání členské schůze.Na...
>>

Semináře pro obce o chytrém hospodaření s vodou

30.03.2016 09:06
„Chytré hospodaření s vodou - možnosti finanční...
>>
Všechny články
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vítejte na našem webu

 

Hospodářská a sociální rada Chomutovska je sdružením fyzických a právnických osob, které bylo založeno dne 31.5.2000 registrací stanov u Ministerstva vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/43874/00-R.

 

 

 Hlavní cíle a činnost HSRCH

  • Zabývá se zabezpečením potřeb a zájmů členů rady, zajištěním koordinace některých společenských činností, odborných služeb v oblasti průmyslu a v obchodním partnerství, uplatňováním zájmů členů rady ve vnějším ekonomickém, sociálním a politickém prostředí.  
  • Vyvíjí iniciativní a koordinační činnost s cílem rozvoje a obnovy regionu, dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu, podpory malého a středního podnikání - včetně spolupráce se zahraničními partnery, snížení nezaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst.
  • Podílí se na plnění strategických dokumentů ČR, Ústeckého kraje, předkládá a prosazuje vlastní projekty k rozvoji regionu.
  • Navazuje a rozvíjí styky s Hospodářskými a sociálními radami kraje  a obdobnými institucemi v České republice i zahraničí a uzavírá s nimi dohody. Ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Chomutově pořádá výstavu „Vzdělávání“.
  • Každý rok vyhlašuje Fond podpory projektů. Jeho prostředky jsou přednostně určeny pro kvalitní přípravu reálných projektů, dále na aktivity, které přispějí k revitalizaci a rozvoji regionu.
  • HSRCH nabízí zpracovávání žádostí o dotace z vhodných dotačních titulů, evidenci a konzultaci projektových záměrů, celkovou administraci projektů.
  • HSRCH nabízí svým členům propagaci akcí, které pořádají, na svých internetových stránkách, v Informačních listech i přímým mailingem.
  • Dvakrát do měsíce tvoří úřad HSRCH bulletin s názvem Informační listy HSRCH. Členové se zde mohou dočíst o programech podpor, nejaktuálnějších událostech uplynulého měsíce v Chomutovském regionu.

 

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.