Akce a semináře

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020

19.09.2016 12:24

4. vydání zpravodaje k Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 –2020 obsahuje informace o Výroční konferenci 2016, o výsledcích zasedání Monitorovacího výboru ve dnech 13./14. 9. 2016 a o usnesení k pozastavení příjmu žádostí v některých dotačních opatřeních.

Výroční konference 2016 – Přeshraniční spolupráce dobře funguje

 • V rámci Výroční konference Programu spolupráce prezentovali zástupci přeshraničních projektů z předchozího dotačního období 2007-2016 výsledky své práce či objasnili cíle nových projektů, které budou realizovány v současném dotačním období 2014 až 2020.  
 • Při exkurzi v místě společného projektu „Zelený most“ obcí Okrouhlá a Reichenbach v Dolní Lužici a také při prezentaci projektů v Centru pro vzdělávání a kulturu v Novém Oldřichově byly výsledky hmatatelné a viditelné.
 • Celkem se představilo 22 přeshraničních projektů, které návštěvníky lákaly k prohlídce a diskuzím s kooperačními partnery.
 • Přehled projektů naleznete zde.

Výsledek konference můžeme shrnout jednou větou: Česká republika a Sasko úspěšně spolupracují!

Přeshraniční region Česko - Sasko dále posiluje - schváleno 25 česko-saských projektů

 • Monitorovací výbor schválil na svém dvoudenním zasedání ve dnech 13./14. 9. 2016 v Novém Oldřichově 25 česko-saských projektů spolupráce. Evropská unie bude do těchto projektů investovat více než 27 milionů euro.
 • Těžiště tohoto Monitorovacího výboru tvořilo 15 projektů v oblasti přeshraničního přírodního a kulturního cestovního ruchu. Těmito projekty má být dlouhodobě upozorněno na rozličné možnosti trávení volného času ve společném příhraničí a má dojít ke zvýšení jeho atraktivity.
 • Další tři schválené projekty se zabývají vzděláváním a celoživotním učením. Zúčastněné instituce přispívají svými projekty k udržitelnému, pozitivnímu vývoji příhraničí díky lepším možnostem vzdělávání.
 • Velice různorodé jsou aktivity šesti schválených projektů přispívajících ke zlepšení institucionální kapacity veřejných institucí a zájmových organizací a k účinné veřejné správě. Kromě dalšího rozvoje jízdenek „Euro-Nisa-Ticket“ se projekty zaměřují na zvýšení bezpečnosti, česko-německou dobrovolnou službu a spolupráci v oblasti sportu.

Od začátku programu v červenci 2015 bylo Evropskou unií podpořeno již 70 přeshraničních projektů dotací ve výši cca 105 milionů eur.

Pozastavení příjmu žádostí v oblastech „Předcházení a management rizik“ a „Cestovní ruch / Přírodní a kulturní dědictví“

 • Monitorovací výbor rozhodl na svém zasedání v Novém Oldřichově o pozastavení příjmu žádostí v

           - Prioritní ose  1 pro všechna opatření

           - Prioritní ose 2 pro následující části Investiční priority 6c):

o    Intervenční kód 92: Ochrana, rozvoj a podpora veřejných turistických zdrojů

o    Intervenční kód 93: Vývoj a podpora veřejných turistických služeb

o    Intervenční kód 94: Ochrana, rozvoj a podpora veřejných zdrojů v oblasti kultury a kulturního dědictví.

K tomuto rozhodnutí došlo, jelikož disponibilní prostředky EFRR jsou již v uvedených oblastech zcela vyčerpány a ve Společném sekretariátu se nachází množství dalších žádostí ve zpracování. Žádosti podané po 14. 9. 2016 budou zamítnuty.

Ve všech ostatních prioritních osách / intervenčních prioritách Programu spolupráce mohou být nadále žádosti podávány. V případě dotazů týkajících se Programu spolupráce se prosím obraťte na příslušné kontaktní osoby v České republice a Sasku.

Zdroj: Zpravodaj SN-CZ

>>

Dalších 5 miliard z OPŽP do vodohospodářské infrastruktury a na zajištění pitné vody v období sucha

19.09.2016 09:14

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásilo tři nové výzvy v Operačním programu Životní prostředí 2014–2020. Necelých 5 miliard korun z peněz EU půjde na projekty, které zlepší vodohospodářskou infrastrukturu v ČR, zamezí nedostatku pitné vody v období sucha a zlepší úroveň čištění odpadních vod. Příjem žádostí startuje 17. října a potrvá až do 19. ledna příštího roku.

„Nejvíce peněz, celkem 3,6 miliardy korun, půjde na kanalizace a čistírny odpadních vod, další víc než miliardu směřujeme na úpravny a přivaděče vody. 100 milionů korun poputuje na odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami. Zlepšovat kvalitu vod v ČR je důležité a aktuálně velmi potřebné. Na kvalitní pitnou vodu má právo každý občan. Tím spíše, že kvalitu i množství vod v Česku nyní výrazně ovlivňuje pokračující sucho, které naši zemi poslední dva roky trápí. Nově vypsané výzvy tak vnímám jako potřebnou pomoc pro obce a města, kterým evropské prostředky pomohou financovat nákladné vodohospodářské projekty a zároveň splnit požadavky na kvalitu a čištění vod, které po nás požaduje Evropská komise,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec.

Dokumenty k 38. výzvě
Dokumenty k 42. výzvě
Dokumenty k 43. výzvě

Zdroj: OPŽP

>>

Nexen Tire Czech bude nejmodernějším závodem, který budujeme. Řekl nový prezident společnosti při návštěvě hejtmana

19.09.2016 09:13

Ústecký kraj navštívil nový prezident společnosti Nexen Tire Czech Eung – young Lee. Při své čtrnáctidenní cestě v České republice se setkal i s hejtmanem Ústeckého kraje a zástupci SPZ Triangle. Spolu s výkonným ředitelem projektu Nexen Tire v Ústeckém kraji Se-In Oh poděkovali za dosavadní spolupráci při vstupu tohoto investora do průmyslové zóny na Žatecku.

„Informoval jsem pana Eung-young Lee o aktuálním schválení spolupráce při výstavbě hasičské zbrojnice právě v areálu zóny Triangle, která bude důležitá pro fungování závodu Nexen Tire Czech. Hasičský záchranný sbor v našem kraji patří k republikové špičce,“ uvedl po přátelském jednání hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Podle slov nového prezidenta korejské společnosti na výrobu pneumatik má být továrna v žatecké průmyslové zóně zatím nejmodernějším závodem, který budují. Zástupce vedení doprovodil na jednání v Ústeckém kraji i Petr Pospíšil, ředitel vnějších vztahů Nexen Tire Czech.

Zdroj: Ústecký kraj

>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky

Traktoriáda 18.6.2016

25.05.2016 11:29
Hasiči Mašťov již poosmé pořádají Tractor cup...
>>

Členská schůze 19.5.2016

20.05.2016 08:34
Dne 19.5.2016 proběhlo jednání členské schůze.Na...
>>

Semináře pro obce o chytrém hospodaření s vodou

30.03.2016 09:06
„Chytré hospodaření s vodou - možnosti finanční...
>>
Všechny články
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vítejte na našem webu

 

Hospodářská a sociální rada Chomutovska je sdružením fyzických a právnických osob, které bylo založeno dne 31.5.2000 registrací stanov u Ministerstva vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/43874/00-R.

 

 

 Hlavní cíle a činnost HSRCH

 • Zabývá se zabezpečením potřeb a zájmů členů rady, zajištěním koordinace některých společenských činností, odborných služeb v oblasti průmyslu a v obchodním partnerství, uplatňováním zájmů členů rady ve vnějším ekonomickém, sociálním a politickém prostředí.  
 • Vyvíjí iniciativní a koordinační činnost s cílem rozvoje a obnovy regionu, dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu, podpory malého a středního podnikání - včetně spolupráce se zahraničními partnery, snížení nezaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst.
 • Podílí se na plnění strategických dokumentů ČR, Ústeckého kraje, předkládá a prosazuje vlastní projekty k rozvoji regionu.
 • Navazuje a rozvíjí styky s Hospodářskými a sociálními radami kraje  a obdobnými institucemi v České republice i zahraničí a uzavírá s nimi dohody. Ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Chomutově pořádá výstavu „Vzdělávání“.
 • Každý rok vyhlašuje Fond podpory projektů. Jeho prostředky jsou přednostně určeny pro kvalitní přípravu reálných projektů, dále na aktivity, které přispějí k revitalizaci a rozvoji regionu.
 • HSRCH nabízí zpracovávání žádostí o dotace z vhodných dotačních titulů, evidenci a konzultaci projektových záměrů, celkovou administraci projektů.
 • HSRCH nabízí svým členům propagaci akcí, které pořádají, na svých internetových stránkách, v Informačních listech i přímým mailingem.
 • Dvakrát do měsíce tvoří úřad HSRCH bulletin s názvem Informační listy HSRCH. Členové se zde mohou dočíst o programech podpor, nejaktuálnějších událostech uplynulého měsíce v Chomutovském regionu.

 

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.